» News » Current article in the newspaper" Voice of Ukraine " by Donny Poslody-an important source of restoration of Ukrainian chernozems

Current article in the newspaper" Voice of Ukraine " by Donny Poslody-an important source of restoration of Ukrainian chernozems

В газеті «Голос України» №17(8296) від 25 січня 2024 р. (http://www.golos.com.ua/article/376460)  опубліковано статтю «Донні відклади — важливе джерело відновлення українських чорноземів» авторами якої є доктори наук Святослав Балюк, Анатолій Кучер і Людмила Воротинцева.

Автори статті повідомили, що міждисциплінарна команда науковців – членів Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» у 2023 році виконала дослідження в межах грантового проєкту за договором з компанією Chemonics International у рамках Програми USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), за результатами яких розроблено Рекомендації з використання донних відкладів із рибогосподарських водойм для поліпшення стану сільськогосподарських угідь та відновлення земель, пошкоджених під час воєнних дій.

Загальна площа земель в Україні, які потребують застосування донних відкладів, становить більш як 20 млн га. Донні відклади залежно від їхнього механічного і хімічного складу можуть застосовуватися на всіх видах ґрунтів як добриво, ґрунтополіпшувачі й матеріал для проведення робіт із рекультивації та структурної меліорації земель, виробництва органічних та органо-мінеральних добрив, що може забезпечити еколого-економічний ефект до 22,4—26,1 млрд грн за рахунок позитивного впливу на потенційну родючість ґрунту (19,2—22,4 млрд грн) та отримання додаткового доходу (3,2—3,7 млрд грн).

Реалізація запропонованих положень дасть змогу не лише покращити екологічний стан водойм, але й раціонально використовувати землі, створити умови для стійкого забезпечення харчовими продуктами, досягти більш сталого розвитку країни, областей, територіальних громад.

en_USEnglish