» News » Глобальний симпозіум GSOIL4N

Глобальний симпозіум GSOIL4N

Глобальний симпозіум про роль ґрунтів у забезпеченні харчовими продуктами Global symposium on Soils for Nutrition (GSOIL4N) (далі — Симпозіум GSOIL4N), проведений Глобальним ґрунтовим партнерством за підтримки численних міжнародних організацій на базі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) з 26 до 29 липня 2022 року, став вагомим кроком у впровадженні Добровільних керівних принципів сталого управління ґрунтом, зокрема в Україні, завдяки об’єктивній оцінці сучасного стану родючості ґрунтів та поширення технологій її підвищення для забезпечення ліпшого харчування людей, тварин і рослин, а також зменшення вмісту шкідливих речовин у ґрунті як способу збереження здорових ґрунтів у Світі та безпеки продуктів харчування, у відповідності до Цілей сталого розвитку ООН.

Симпозіум GSOIL4N став для ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» ще одним робочим майданчиком для налагодження міжнародної кооперації з ґрунтознавцями Європи та світу, зокрема, для зменшення/компенсації негативного впливу бойових дій на ґрунтовий покрив України, що є серйозним викликом для України та потребує вагомої міжнародної підтримки.

З перших днів війни, розпочатої російською федерацією на території України, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», як Координаційний центр співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством, займає активну державницьку позицію та працює, в тому числі, на міжнародному рівні, над питаннями зниження негативного впливу воєнних дій на ґрунтовий покрив України, відновлення його безпечного фізичного та екологічного стану, підвищення внеску аграрної науки у післявоєнне відновлення сільського господарства в країні та залучення міжнародної спільноти для відбудови України, як одного зі світових гарантів продовольчої безпеки.

Симпозіум GSOIL4N об’єднав науку та політику з метою перегляду стану та проблем підвищення родючості ґрунтів у зв’язку з нагальним завданням посилення агровиробництва рослин і тварин та поліпшення харчування людей. Головним завданням симпозіуму був огляд сучасного стану родючості ґрунтів та його ролі у забезпеченні достатньою кількістю високоякісної, безпечної та більш поживної їжі для ліпшого харчування людей і тварин. Симпозіум виявив критичні прогалини в знаннях і створив основу для обговорення та пошуку перспективних рішень, які можуть забезпечити більш якісні поживні агропродовольчі системи для поліпшення здоров’я і добробуту людини з одночасним захистом навколишнього середовища. Основні ідеї спрямовано на осередки політиків, виробників продуктів харчування, науковців, виробників добрив, практиків менеджменту ґрунтів, громадськості та інших зацікавлених сторін.

У відкритті Симпозіуму GSOIL4N взяли участь високопосадовці з міжнародних організацій та національних аграрних міністерств. Серед них, зокрема, Генеральний директор ФАО пан Qu Dongyu та Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я пан Tedros Adhanom Ghebreyesus.

У перший день Симпозіуму GSOIL4N було презентовано нове електронне та паперове видання ФАО «Soils for nutrition: state of the art» («Ґрунти для харчування: сучасний стан проблеми», https://www.fao.org/documents/card/en/c/cc0900en). В цьому виданні розглядається роль родючості ґрунту у збільшенні виробництва достатньої кількості безпечних поживних речовин для здорових рослин, тварин і людей. Показано шляхи до вирішення проблеми дисбалансу поживних речовин, який поширений у наших ґрунтах і негативно впливає на агропродовольчу систему в усьому світі.

Декілька ключових моментів Симпозіуму GSOIL4N:

 • більше 9500 зареєстрованих учасників та більше 5000 відвідувачів із 180 країн світу. Серед них, за даними Секретаріату ГҐП, 3,1 % становили співробітники різних агенцій ООН; 5,8 % — представники національних урядів; 5,9 % — фермери; 6,8 % — представники громадських організацій; найбільшу частку зареєстрованих учасників, звичайно, становили науковці — 51,3 %;
 • більше 300 тез доповідей надіслано від науковців з усього світу, з яких для усних доповідей на Симпозіумі GSOIL4N відібрано 80 презентацій, причому 8 з них — від українських ґрунтознавців, більшість з яких (6) — від науковців ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • продемонстровано 82 наукових постери (4 — від України, зокрема, 1 — від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»), 69 з яких взяли участь в онлайн-конкурсі на кращу презентацію, в якому 117,4 тис. відвідувачів сайту Симпозіуму GSOIL4N стали учасниками он-лайн голосування;
 • проведено вісім годин пленарних засідань з залученням 9-ти високоповажних гостей та 21-го ключового спікера — науковців світового рівня. Більше 4000 слухачів були присутніми у 1-й день роботи Симпозіуму GSOIL4N, більше 3500 — у 2-й і більше 2500 слухачів — у 3-й;  проведено 20 годин презентацій та інтерактивних дискусій за 4-ма головними темами Симпозіуму GSOIL4N на 11 паралельних секціях;
 • відбулося громадське он-лайн голосування та оголошення переможця фотоконкурсу на тему #Soils4Nutrition (одержано більше 200 світлин, детальніше — на сайті ФАО: https://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-fertility… ).

Частину наукових доповідей було зроблено на Пленарних засідання Симпозіуму GSOIL4N, а більшість — на 11, так званих, паралельних секціях, які було присвячено таким темам:

 1. Стан і тенденції глобального балансу поживних речовин у ґрунті;
 2. Раціональне управління ґрунтами для продовольчої безпеки та ліпшого харчування;
 3. Вплив управління поживними речовинами ґрунту на навколишнє середовище та зміну клімату;
 4. Управління родючістю ґрунту/поживними речовинами ґрунту.

Представництво України на Глобальному симпозіумі GSOIL4N було дуже вагомим — 8 усних доповідей англійською мовою на паралельних секціях та 4 постерних презентації. Найбільшу кількість — шість усних доповідей зробили представники ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». По одній секційній доповіді представили також науковці ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України та Одеського державного екологічного університету.

На секційних засіданнях Симпозіуму GSOIL4N, виступили п’ять співробітників ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»:

 • Оксана НАЙДЬОНОВА, к. б. наук, с.н.с. сектору мікробіології з доповіддю «Efficiency of biological preparations based on nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria for optimizing the plant nutrition» (Parallel session 1);
 • Євгенія ГЛАДКІХ, к.с.-г. наук, с.н.с. відділу агрохімії, з двома доповідями: «Four directions for enhancing plant nutrition management system under arid growing season» (Parallel session 2); «Status of soil pollution with heavy metals and fluorine derived from the application of high doses of phosphate fertilizers» (Parallel session 9);
 • Марина ЗАХАРОВА, к.с.-г. наук, завідувач лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів з доповіддю «Increasing the efficiency of Ukrainian agriculture in arid conditions» (Parallel session 4);
 • Дмитро СЕМЕНОВ, к.с.-г. наук, с.н.с. відділу охорони ґрунтів з доповіддю «The effect of different doses of organic and mineral fertilizers on the availability of trace elements in soils through the transformation of their organic matter» (Parallel session 6);
 • Яна ПОГРОМСЬКА, с.н.с. лабораторії родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій ДП «ДГ «Донецьке» ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» з доповіддю: «Spatial differentiation of soil micronutrients in eroded and Pb-contaminated agricultural landscapes in the Donetsk region: availability and potential toxicity» (Parallel session 9).

Окрім цього, постерну презентацію від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» представила Вікторія ГЕТМАНЕНКО, к.с.-г. наук, с.н.с. лабораторії органічних добрив і гумусу за темою «Governance of soil fertility for adaptation to climate change in Ukraine». Всі наукові тези, представлені під час Симпозіуму GSOIL4N як усно, так і у форматі стендових матеріалів, будуть зведені в одне видання. Планується, що Матеріали Симпозіуму GSOIL4N будуть опубліковані найближчими тижнями на їх веб-сторінці.

З презентаціями та відеозаписами усіх паралельних секцій та пленарних засідань Симпозіуму GSOIL4N можна ознайомитись за посиланням: https://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-fertility… .

Усі доповідачі та зареєстровані активні учасники-відвідувачі Симпозіуму GSOIL4N одержали відповідні сертифікати за підписом Директора дивізіону земельних та водних ресурсів ФАО Mr. Lifeng Li.

На завершальному пленарному засіданні Симпозіуму GSOIL4N важливу підсумкову доповідь/презентацію «Ключові знахідки та шлях уперед» представив Секретар Глобального ґрунтового партнерства Рональд Варгас.

Переглянути його презентацію та виступ можна в архіві відеоматеріалів Симпозіуму за посиланням: https://www.fao.org/global-soil-partnership/areas-of-work/soil-fertility…

Рональд Варгас повідомив про заплановане створення нової міжнародної мережі Глобального ґрунтового партнерства — Міжнародної мережі родючості ґрунтів та добрив (INSOFF – International Network on Soil Fertility and Fertilizers)

Головні результати Симпозіуму GSOIL4N буде детально викладено в анонсованому підсумковому документі, публікація якого очікується найближчим часом. Також до видання готується збірник праць Глобального симпозіуму (GSOIL4N Proceedings). Ці видання будуть доступні на сайті ГҐП/ФАО за посиланням https://www.fao.org/events/detail/symposium-soils-for-nutrition/en, як і всі інші інформаційні матеріали Симпозіуму (Програма, документи, презентації, відеозаписи, фотоматеріали тощо).

На закінчення слід ще раз підкреслити активну участь науковців з України у Симпозіумі GSOIL4N, особливо, від ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», незважаючи на активні бойові дії як у Харківській області, так і в інших регіонах України.

Огляд підготував Аркадій ЛЕВІН, заступник координатора співробітництва України з Глобальним ґрунтовим партнерством ФАО.

 

  en_USEnglish