» News » Грантова підтримка Національного фонду досліджень України

Грантова підтримка Національного фонду досліджень України

На початку 2023 року колектив науковців від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» підготував і подав проєкт на конкурс, оголошений Національним фондом досліджень України (НФДУ) «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди».

Назва проєкту «Оцінювання впливу збройної агресії на стан чорноземів і розроблення заходів для прискореного відновлення родючості ґрунтів у контексті забезпечення продовольчої безпеки». Виконавці — д.е.н. Анатолій Кучер, д.с.-г.н. Людмила Воротинцева, д.с-г.н. Максим Солоха, к.е.н. Ольга Анісімова, к.с.-г.н. Вадим Соловей, к.с.-г.н. Катерина Смірнова, к.б.н. Віталій Лебедь, к.с.-г.н. Ганна Момот, Роман Панарін, Яна Гетьман та інші співробітники Інституту.

За результатами конкурсу проєкт рекомендовано до реалізації за рахунок грантової підтримки НФДУ. Проєкт заплановано виконати протягом 2023–2024 років під керівництвом в.о. директора Інституту, академіка НААН, доктора сільськогосподарських наук, професора Святослава Балюка.

Вітаємо колектив виконавців – переможців конкурсу Національного фонду досліджень України та бажаємо плідної роботи

en_USEnglish