» News » ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018»

ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018»

18-20 квітня 2018 року у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна відбулась ХХІ Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2018», співорганізатором якої був ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

У рамках конференції проходив стартовий семінар за проектом INTENSE-Ukraine (Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology). Партнерами цього проекту є: Україна (ХНУ ім. В.Н. Каразіна, ННЦ ІҐА, Одеський екологічний університет, Інститут екології карпатського регіону); Монголія, В’єтнам, країни ЄС. З доповідями на семінарі виступили науковці Інституту: канд. с.-г. наук Коляда В.П., канд. с.-г. наук Гладкіх Є.Ю., канд. с.-г. наук Сябрук О.П. та аспірант 3-го року навчання Холодна О.С. Крім того було представлено досвід країн ЄС у підготовці наукових кадрів, а саме докторів філософії, та організації докторантури. З доповідями виступали представники Естонії (Estonian Life Science University (EMU)); Польщі (The University of Warmia and Mazury in Olsztyn); Греції (University of Western Attica); Швеції (Uppsala University) та Голандії (Erda RTE).

en_USEnglish