» Information on the processing of personal data of employees (Original in Ukrainian)

Information on the processing of personal data of employees (Original in Ukrainian)

Додаток 1
до Положення
про порядок обробки
та захисту персональних даних
працівників та контрагентів

Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Інформація про обробку персональних даних працівників

Шановні колеги!

З повагою до своїх працівників та букви закону Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (далі — Інститут) прагне забезпечувати усі ваші права та гарантії, у т. ч. щодо захисту ваших персональних даних.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI (далі — Закон № 2297) та інших актів законодавства України, такі відомості про людину, як її національність, освіта, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, матеріальне становище, адреса, дата і місце народження, місце проживання та ін. належать до персональних даних і є об’єктами захисту.

У термінології Закону № 2297 Інститут  вважається володільцем персональних даних.

Для виконання своїх обов’язків у сфері трудових відносин Інститут як роботодавець обробляє персональні дані працівників відповідно до закону (п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону № 2297).

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, зберігання, знищення персональних даних тощо, у т. ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем (ст. 2 Закону № 2297).

                  Мета обробки, склад і зміст персональних даних працівників

Мета обробки Інститутом персональних даних працівників — забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку, охорони праці (відповідно до Кодексу законів про працю України (КЗпП), Законів України «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про військовий обов’язок і військову службу», колективного договору Інституту, статуту Інституту); відносин у сфері бухгалтерського і податкового обліку (відповідно до Податкового кодексу України, Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оплату праці»).

Приміром, обробка відомостей про наявність у працівниці двох дітей віком до 15 років необхідна для надання додаткової відпустки, а відомостей про встановлення інвалідності — для створення належних умов праці, які підходять працівнику за станом здоров’я, та надання щорічної відпустки збільшеної тривалості.

Відповідно до визначеної мети обробки, нормативно-правових актів, специфіки діяльності Інституту, потреб управлінської діяльності, кваліфікаційних вимог до професій (посад) працівників, обробляються такі персональні дані працівників: прізвище, ім’я, по батькові, дата і місце народження, паспортні дані, номер ідентифікаційного коду (номер облікової картки платника податків), відомості з військового квитка (приписного свідоцтва), відомості про трудову діяльність, що містяться у трудовій книжці, відомості про освіту, наявність спеціальних знань або підготовки (за потреби, залежно від кваліфікаційних вимог до посади); відомості про наявність кваліфікаційної категорії (розряду, класу тощо); відомості про стан здоров’я (обробляються відповідно до ст. 24 КЗпП в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин та для забезпечення вимог законодавства у сфері охорони праці); біографічні дані; відомості про ділові та особисті якості, зокрема, вказані у поданому при працевлаштуванні резюме (у т. ч. щодо рис характеру, особистих захоплень, звичок); відомості про родинний стан, членів родини в обсязі, необхідному для реалізації трудових відносин; відомості про фактичне місце проживання, номери телефонів, адресу особистої електронної пошти; відомості про членство у професійних спілках; відомості, що підтверджують право на пільги та компенсації відповідно до законодавства; фотозображення.

Обробка і захист персональних даних працівників

Наш Інститут вживає необхідних технічних і організаційних заходів щодо захисту персональних даних працівників.

Обробка персональних даних працівників провадиться виключно тими працівниками Інституту, які надали письмові зобов’язання про нерозголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

Персональні дані працівників передаються в необхідних обсягах та відповідно до законодавства органам Пенсійного фонду, податкової служби, військовим комісаріатам, іншим органам державної влади чи місцевого самоврядування для виконання ними своїх повноважень, передбачених законом.

У разі отримання запиту від третіх осіб на доступ до персональних даних працівника такий доступ надається за його згодою або згідно зі статтею 16 Закону № 2297.

Строки зберігання персональних даних, зазначених у розділі «Мета обробки, склад і зміст персональних даних працівників», визначаються згідно зі строками зберігання відповідних документів, встановленими законодавством України з метою захисту соціальних та трудових прав громадян, після чого персональні дані підлягають видаленню або знищенню у визначеному законодавством порядку.

Права суб’єкта персональних даних у сфері захисту персональних даних

Відповідно до статті 8 Закону № 2297:

1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.

2. Суб’єкт персональних даних має право:

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

З повагою,

Адміністрація ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського»

 

en_USEnglish