» News » INSOP and NSC ISSAR Workshop on perspective collaboration ways for survey and rehabilitation of war-damage Ukrainian soils

INSOP and NSC ISSAR Workshop on perspective collaboration ways for survey and rehabilitation of war-damage Ukrainian soils

In late November, the International Network of Soil Pollutions (INSOP) and the National Scientific Center “Institute of Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky” (NSC ISSAR) held a working meeting (workshop) to discuss the prospective directions of collaboration to determine the state and ways of restoring the lands and soils of Ukraine damaged by military actions. Representatives of Global Soil Partnership (GSP) and EU Joint Research Center were also invited to the workshop. INSPO team was represented by Prof.Ravi Naidu (INSPO Chair, Australia, Newcastle university) and PhD Natalia Rodriguez ( INSOP coordinator from GSP Secretariate). NSC ISSAR team was headed by Prof. Sviatoslav Baliuk, NSC ISSAR Acting Director.

Workshop organization detail: online working meeting was provided on ZOOM-platform, the working language of the meeting is English, translation from Ukrainian to English and vice versa was provided by NSC ISSAR researchers.

During the meeting, the participants discussed various aspects of the following issues:

  • мethodology of surveying lands/soils damaged as a result of military operations;
  • a methodical approach to determining the damage caused to the soil cover in the war zone;
  • reclamation/rehabilitation technologies for lands/soils damaged as a result of military actions;
  • organization issues.

Based on the results of the meeting, the parties agreed on the continuation of consultations and the joint preparation of a Conceptual Note on the establishment of fruitful cooperation INSOP/GSP and NSC ISSAR.

Про перспективні шляхи співпраці для обстеження та реабілітації зруйнованих війною ґрунтів України

В кінці листопада Міжнародна мережа забруднень ґрунтів (INSOP) та Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» (ННЦ ІҐА) провели робочу зустріч для обговорення перспективних напрямів співпраці у визначенні стану і шляхів відновлення пошкоджених воєнними діями земель і ґрунтів України. На захід також були запрошені представники Global Soil Partnership (GSP) та ЄС Joint Research Center. Команду INSPO представляли професор Ravi Naidu (Австралія, Університет Ньюкасла) та доктор філософії Natalia Rodriguez (координатор INSOP від Секретаріату GSP). Команду ННЦ ІҐА очолив керівник Інституту, професор Святослав Балюк.

Деталі організації семінару: онлайн робоча зустріч була забезпечена на ZOOM-платформі, робоча мова зустрічі – англійська, переклад з української на англійську та навпаки забезпечили науковці ННЦ ІҐА.

Під час зустрічі учасники обговорили різні аспекти таких питань:

  • методика обстеження земель/ґрунтів, пошкоджених внаслідок бойових дій;
  • методичний підхід до визначення шкоди, завданої ґрунтовому покриву в зоні бойових дій;
  • технології рекультивації/відновлення земель/ґрунтів, пошкоджених внаслідок воєнних дій;
  • організаційні питання.

За результатами зустрічі сторони домовилися про продовження консультацій та спільну підготовку Концептуальної записки щодо налагодження плідної співпраці INSOP/GSP та ННЦ ІҐА.

en_USEnglish