» Сектор мікробіології ґрунтів

Soil Microbiology Sector

Scientific supervisor
Кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Найдьонова Оксана Євгенівна

+38(097)914-59-46

Main areas of scientific activity

 • Study of the role of soil microorganisms and their individual groups in the transformation of substances and formation of soil fertility.
 • Biodiagnosis of agricultural soils.
 • Evaluating the effectiveness of various agricultural measures — agromelioration methods, agrotechnologies, fertilization systems, soil cultivation, farming systems based on soil biodiagnostic indicators.
 • Development of theoretical foundations, methodological approaches and methodological foundations of soil condition diagnostics of agroecosystems using a system of microbiological and biochemical indicators.
 • Scientific-methodical and information support for assessing the impact of various anthropogenic loads on the biological state of soils.
 • Biological soil degradation under the influence of various natural and anthropogenic factors.
 • Study of the effectiveness of new biological preparations in different soil and climatic conditions.
 • Study of the impact of pesticide application on microbial coenosis and soil biodiversity.
 • Microbiological monitoring of technologically polluted soils. Assessment of the impact on the soil of the activities of industrial enterprises, oil and gas production companies.
 • Creation of the database "Biological Properties of Soils of Ukraine".
 • Consulting services on the selection of biological preparations, microbiological means for restoring the ecological state and improving the health and quality of soils for agricultural use.

The most important research results

 • System of biodiagnostic indicators and criteria for assessing the state of soils of agroecosystems.
 • Recommendations for specialists of agricultural enterprises and heads of farms "Application of bacterial preparations in resource-saving agrotechnologies on chernozem soils of the Left Bank Forest Steppe of Ukraine".
 • Scientific support for the rational use of microbiological soil resources in areas of organic production of agricultural products: Concept of organic farming (soil and agrochemical support) (collective scientific publication).

Monographs
1. Зрошувані землі Дунай-Дністровської зрошувальної системи: еволюція, екологія, моніторинг, охорона, родючість; за ред. С.А. Балюка. Харків: ПФ «Антіква», 2001. (Найдьонова О.Є., Христенко С.І. 6.4 Параметри мікробіологічних показників зрошуваних ґрунтів. С. 65–70.)
2. Наукові основи охорони і раціонального використання зрошуваних земель України; за ред. В.А. Сташука, С.А. Балюка, М.І. Ромащенка. К.: Аграрна наука, 2009. (Найдьонова О.Є., Балюк С.А. 5.2.5 Вплив зрошення на стан і функціонування мікробних ценозів ґрунтів. С. 165–187.)
3. Наукові основи виробництва органічної продукції в Україні: монографія; за ред. д-ра с.-г. наук, проф., акад. НААН Я.М. Гадзала, д-ра с.-г. наук, проф., чл.-кор. НААН В.Ф. Камінського. К.: Аграрна наука, 2016. (Розділ 4, п. 4.3.5. Активізація мікробіологічних ресурсів ґрунту [Маклюк О.І., Найдьонова О.Є.]
С. 174–177).
4. Ґрунтові ресурси України: збалансоване використання, прогноз та управління; за наук. ред. С.А. Балюка, М.М. Мірошниченка, Р.С. Трускавецкого. Харків: ФОП Бровін О.В., 2020. 452 с. ISBN 978-617-
8009-02-1 (Розділ 3 Системи оцінювання стійкості ґрунтів до антропогенних навантажень та заходи з охорони їх від деградації; 3.4 Біодіагностика як важливий інструментарій екологічно безпечного управління ґрунтовими ресурсами (О.І. Старченко, О.Є. Найдьонова, А.Б. Рокитянський, Г.О. Цигічко, Р.П. Вільний). С. 211–243.)
5. Монографія «Устойчивое управление почвенными ресурсами в Евразийском регионе». Под ред. Балюка С.А., Хасанхановой Г.М., Красильникова П.В. (Глава 3 Воздействие деградации почв на общество.
(Анисимова О.В., Балюк С.А., Воротынцева Л.И., Дрозд Е.Н., Кучер А.В., Найденова О.Е.). Рим: ФАО и ЕЦПБ, 2021. С. 45–60. https://doi.org/10.4060/cb5827ru
6. Olena Drozd, Dmytro Diadin, Oksana Naidonova, and Tetyana Klochko. Soil Transformation on Restored Drill Pads of Oil-Gas Fields in Eastern Ukraine. In: Soil Under Stress. More Works for Soil Science in Ukraine. (Eds. Dmytruk, Yuriy, Dant, David). Springer, 2021. Pp. 241–255. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68394-8.

Employees of the sector took part in the preparation of publications:

 • Програма використання та охорони земель (ґрунтово-агрохімічні аспекти); за наук. ред С.А. Балюка, М.М. Мірошниченка, Р.С. Трускавецького (розділ 2 Запобігання виснаженню ґрунтів в аграрному виробництві, 2.4 Застосування біопрепаратів (Мірошниченко М.М., Найдьонова О.Є.) С. 16–17.)
 • Концептуальні підходи до відновлення ґрунтів, що постраждали від збройної агресії російської федерації (розділ 2. Вплив збройної агресії, військових дій на ґрунтовий покрив України, 2.1. Види деградації 2.1.4. Біологічна деградація (Найдьонова О.Є.)., розділ 4. Заходи з відновлення ґрунтів на етапі воєнного стану та післявоєнного відновлення України, 4.4.11.Системи застосування добрив
  (імпортозаміщення агрохімікатів за рахунок вітчизняних ресурсів) (Мірошниченко М.М., Скрильник Є.В., Найдьонова О.Є.).

Employees of the sector are members of the PO "Society of Microbiologists of Ukraine" named after S.M. Vinohradskyi".

Main achievements in international activities

 • Участь Гетьман Я.В., Найдьонової О.Є. у 3-ій Глобальній Конференції з біорізноманіття ґрунтів (3 rd Global Biodiversity Conference, Ireland, Dublin, UCD (13 – 15 March 2023)) з усною доповіддю Найдьонової О.Є. на тему “Impact of various fungicides on the number and species abundance of fungi in podzolized chernozem”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Yana Hetman. Impact of various fungicides on the number and species abundance of fungi in podzolized chernozem. 3 -rd Global Soil Biodiversity Conference 2023 (Dublin, Ireland, 13 – 15 March 2023). Book of Abstracts. Oral Presentations. 429. (2023)
 • Взято участь у Глобальному Симпозіумі Ґрунт для живлення (Global Symposium on Soil for Nutrition, FAO HQ (Італія, Рим, 26 – 29.07.2022)), з усною on-line доповіддю Найдьонової О.Є. на тему “Efficiency of biological preparations based on nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria for optimizing the plant nutrition”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Sviatoslav Baliuk. Efficiency of biological preparations based on nitrogen-fixing and phosphate-solubilizing bacteria for optimizing the plant nutrition. Abstracts of Global Symposium on Soil for Nutrition (July, 26 – 29, FAO HQ, Rome, Italy). Отримано сертифікат. (2022)
 • Участь у Глобальному симпозіумі з біорізноманіття ґрунту (Global Symposium on Soil Biodiversity / FAO Hq / Rome, Italy, 19 – 22 April 2021): усна on-line доповідь Найдьонової О.Є. на тему “Recovery of soils biodiversity on reclaimed drilling pads of oil-gas wells in East Ukraine”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Olena Drozd, Nina Polchaninova, Dmytro Diadin, Iryna Lezhenina. Recovery of soils biodiversity on reclaimed drilling pads of oil-gas wells in East Ukraine. FAO. 2021. Keep soil alive, protect soil biodiversity –Global Symposium on Soil Biodiversity (19 – 22 April 2021). Proceedings. Rome. Pp. 587 – 594. https://doi.org/10.4060/cb7374en (2021)
 • Взято участь у міжнародний конференції “DaRostim 2019”, Київ, 26 червня 2019 р. з усною доповіддю «Поєднане застосування препаратів удобрювальної та захисної дії в органічному землеробстві». Відповідна публікація: Найдьонова О.Є. Поєднане застосування препаратів удобрювальної та захисної дії в органічному землеробстві // Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції “DaRostim 2019” (Київ, 25 – 29 червня 2019 р.). «Біологічно активні препарати в рослинництві. Наукове обґрунтування – рекомендації – практичні результати». – С. 70 – 73. (2019)
 • Взято участь у міжнародний науковій конференції «Східно-Європейські чорноземи – 140 років після В.В. Докучаєва», 2 – 3 жовтня 2019 р. Кішинеу, Молдова з усною доповіддю «Агроекологічний стан чорнозему звичайного території нафтогазовидобутку». Відповідна публікація: Дрозд Елена, Найдёнова Оксана, Дядин Дмитрий. Агроекологическое состояние чернозёма обыкновенного территории нефтегазодобычи //International Scientific Conference “Eastern European Chernozems – 140 years after V. Dokuchaev (2 – 3 October 2019, Chisinau, Republic of Moldova. / resp de ed.: Iurie Moşoi; col. red.: Tamara Leach [et al.]. – Chişinău: Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului “Nicolae Dimo”, 2019. – Pp. 81 – 87. (2019)
 • Участь у Глобальному симпозіумі з забруднення ґрунтів (Global Symposium on Soil Pollution (Rome, Italy, 2 – 4 May 2018, FAO HQ)) з постерною доповіддю “Assessment of ecological state of the halogenic technosoils in the former well drilling site using biological indicators”. Відповідна публікація: Oksana Naidonova, Mykola Zhuravel. Assessment of ecological state of the halogenic technosoils in the former well drilling site using biological indicators //FAO. 2018. Proceedings of the Global Symposium on Soil Pollution 2018. Rome, Italy, Food and Agriculture Organization of the United Nations. – pp. 580 – 585 (2018)
 • Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (22 – 25 березня 2017 р., Україна, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківській національний технічний університет нафти і газу) з усною доповіддю «Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків за біологічними показниками». Відповідна публікація: Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є., Яременко В.В. Оцінка якості рекультивації ґрунтів бурових майданчиків за біологічними показниками. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Екогеофорум 2017. Актуальні проблеми та інновації» до 50-річчя Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (Івано-Франківськ, 22 – 25 березня 2017 р. – С. 226 – 227. (2017)
 • Участь у Міжнародній науковій конференції «Почва и удобрения в современном сельском хозяйстве», посв. 120-летию со дня рождения академика Иона Дикусара, (6 – 7 сентября 2017 г., г. Кишинэу Республика Молдова, Институт почвоведения, агрохимии и защиты почв «Николае Димо»). Відповідна публікація: Бурыкина С.И., Найдёнова О.Е. Влияние длительного применения разных доз минеральных удобрений на микрофлору чернозёма южного. Материалы международной научной конференции «Почва и удобрения в современном сельском хозяйстве», посв. 120-летию со дня рождения академика Иона Дикусара, (6 – 7 сентября 2017 г., Кишинэу, Республика Молдова). – С. 54 – 62. (2017)
 • Участь у проведенні Тренінг-семінару ЄаҐП і FAO з управління засоленими ґрунтами для 12 країн Євразійського регіону, 25 – 29 вересня 2017 р., Україна, м. Харків, ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (доповідь Найдьонової О.Є. на тему “Assessment of the state of saline and sodic soils and evaluation of effectiveness of ameliorative measures using microbiological indicators”).(2017)
 • Участь у VI Міжнародному науковому сільськогосподарському симпозиумі «Агросим 2015», (секція «Органічне сільське господарство»), Боснія і Герцеговина (готель «Бистриця», Яхорина) 15 – 18 жовтня 2015 р. (VI International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”, (section “Organic agriculture”), (Jahorina, 15 – 18 October 2015, Bosnia and Herzegovina) з постерною доповіддю “The prospects of the application of preparations based on beneficial microorganisms in organic agriculture”. Відповідні публікації: Naydyonova O.E. The prospects of the application of preparations based on beneficial microorganisms in organic agriculture. Book of Abstracts VI International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015” (Jahorina, 15 – 18 October 2015, Bosnia and Herzegovina). – p. 503. Naydyonova O.E. The prospects of the application of preparations based on beneficial microorganisms in organic agriculture. Book of Proceedings Sixth International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, October 15 – 18, 2015. East Sarajevo: Faculty of Agriculture, 2015. Pp. 1201–1208. (2015)
 • Участь у 9 Міжнародному Конгресі з ґрунтознавства «Душа ґрунту й цивілізація» (секція «Біологія та біохімія ґрунтів»), Туреччина (готель Суено, Сіде, Анталья) 14 – 17 жовтня 2014 року (9 th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization”, (section “Soil Biology and Biochemistry”), (14 – 16 October 2014, Side, Antalia / Turkey)) з постерною доповіддю “Biological degradation of Chernozems under irrigation”. Відповідні публікації: Naydyonova O.E., Baliuk S.A. Biological degradation of Chernozems under irrigation Abstract book 9 th International Soil Science Congress on “The Soul of Soil and Civilization” (14 – 16 October 2014, Side, Antalia / Turkey). – P. 57. Naydyonova O.E., Baliuk S.A. Biological degradation of Chernozems under irrigation. Eurasian Journal of Soil Science. 2014. Vol. 3. Issue 4. Pp. 267–273. (2014)
 • Співробітники сектору мікробіології ґрунтів беруть участь у роботі Міжнародної Мережі з біорізноманіття ґрунтів (NETSOB) International Network on Soil Biodiversity in the framework of the Global Soil Biodiversity Observatory.
 • З 2012 р. фахівці сектору є членами Європейської Федерації Мікробіологічних Товариств (FEMS).
en_USEnglish