» Department of Organization and Coordination of scientific works and training of highly qualified personnel

Department of Organization and Coordination of scientific works and training of highly qualified personnel

Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Момот Ганна Феліксівна

+38(096)281-62-91

Завідувачка аспірантури
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Воротинцева Людмила Іванівна

+38(050) 278-33-62, +38(057) 704-16-69,

Провідні фахівці

Науковий співробітник

Координатор міжнародного співробітництва

Сухова Лілія Володимирівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Білоконь Ольга Олександрівна

+38(057)704-16-69
Головний фахівець

Мірошниченко Тетяна Ігоревна

+38(057)704-16-69

Main areas of activity

 • Науково-організаційне забезпечення роботи координаційно-методичної ради
 • Науково-методичного центру з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів.
 • Організаційно-технічний супровід підготовки планової та звітної документації наукової частини Iнституту.
 • Структурування та оцінювання результатів виконання завдань з меліоративної тематики в системі НААН.
 • Науково-інформаційне забезпечення звітної документації про хід виконання НДР за завданнями НААН.
 • Організація підготовки кадрів вищої кваліфікації за спеціальностями 201 «Агрономія», 091 «Біологія».
 • Технічний супровід атестаційної діяльності з формування кадрів вищої кваліфікації – спецради Д 64.354.01; К 64.354.02.
 • Організація проведення курсів підвищення кваліфікації, стажування тощо.
 • Юридичний супровід науково-дослідних робіт, фінансової і господарської діяльності Інституту; ведення документообігу щодо кадрового забезпечення виконання науково-дослідних робіт, фінансової, господарської діяльності Інституту, діловодства Інституту.
 • Науково-організаційне забезпечення діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків.

Найвагоміші результати, наукові видання

 • «Інформаційний звіт про виконання завдань НТП УААН «Родючість, охорона і екологія ґрунтів» у 2006-2010 рр.».
 • Спеціальний випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» до VIII, ІХ з’їздів УТГА.
 • «Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 роках та актуальні завдання на перспективу: наукова доповідь».
 • За період з 2009 до 2016 рр. підготовлено 44 атестаційні справи здобувачів наукового ступеня кандидата наук, 4 – доктора наук, 13 атестаційних справ на здобуття вченого звання старшого наукового співробітника.
en_USEnglish