» News » Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії російської федерації»

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії російської федерації»

На сьогодні, увага усього Світу прикута до подій в Україні, при цьому, обов’язок наукової аграрної спільноти окреслити проблеми стану ґрунтового покриву у країні, який зазнав руйнації, фізичної, механічної та біологічної деградації, забруднення і засмічення внаслідок збройної агресії російської федерації; запропонувати шляхи усунення наслідків бойових дій на землях сільськогосподарського призначення; визначити шкоду та збитки, заподіяні земельному фонду та ґрунтовим ресурсам України.

Тому, Національним науковим центром «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» проведено 20 жовтня 2022 року Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан ґрунтового покриву України в умовах збройної агресії російської федерації».

У зазначеному заході взяли участь понад 150 представників, із них понад 20 із різних зарубіжних країн. Міжнародні організації представляли: провідний експерт з ґрунтів Європейської Комісії, Об’єднаного Дослідного Центру, Голова Міжнародної мережі ґрунтово-інформаційних установ ГҐП/ФАО Лука Монтанарелла, Президент Міжнародного союзу ґрунтознавців Лаура Берта Рейес Санчес, Голова Європейського ґрунтового партнерства, Європейської агенції з навколишнього середовища Райнер Баритц. Професор, Директор Глобального центру відновлення навколишнього середовища, Голова INSOP – Міжнародної мережі забруднення ґрунтів ГҐП/ФАО, Університет Ньюкасла, (Австралія) Раві Найду виступив з доповіддю «INSOP: сприяння міжнародній технічній співпраці для врегулювання впливу збройних конфліктів на землю: війна усередині війни».

Спікери конференції наголосили на основних чинниках та інтенсивності прояву деградаційних процесів, зокрема забруднення ґрунтів важкими металами та нафтопродуктами. Показано руйнівну силу падіння артилерійських снарядів у межах окремих землеволодінь Київської області, а на прикладі Харківської області — масштаби впливу активних бойових дій в цілому на ґрунтово-екологічні ресурси. Особливу увагу спікери звернули на порушення екосистемних послуг ґрунтів у зоні активних бойових дій.

Також, окреслено основні напрями відновлення ґрунтового покриву та родючості ґрунтів на законодавчому, нормативно-правовому, нормативно-методичному рівні та шляхи впровадження технологій рекультивації, хімічної та біологічної ремедіації, де інформаційною базою мають бути дані моніторингу стану ґрунтів і довкілля.

Загострено увагу на проблемі проведення наукових досліджень у стаціонарних польових дослідах, які є унікальним універсальним безальтернативним інструментом досліджень в аграрній науці. Відомо, що в Україні зареєстровано 89 стаціонарних польових дослідів різної тривалості, на 40 % з яких ведення дослідницьких робіт наразі суттєво ускладнено або й унеможливлено. Тому запропоновано здійснити корегування проведення наукових досліджень на стаціонарних польових дослідах — від повноцінного відновлення досліджень до закриття дослідів, залежно від масштабів руйнувань ґрунтового покриву дослідних ділянок. Поряд з цим, наголошено на важливості підготовки кадрів, за якими стоять найважливіші напрями ґрунтово-агрохімічної науки в Україні.

У доповідях надано оцінку шкоди та збитків, завданих збройною агресією російської федерації земельному фонду та ґрунтовим ресурсам, охарактеризовано правові основи, порядок та методику визначення, зокрема вартості заходів відновлення параметрів показників ґрунту до їх початкового (довоєнного) рівня. Надано пропозиції щодо необхідності удосконалення методології оцінки збитків, завданих земельному фонду та ґрунту і розширення кола суб’єктів, які встановлюють факти деградації ґрунтів, викликані збройною агресією, а також їх масштаби. До числа спостерігачів мають входити всі суб’єкти, що здійснюють державний контроль використання та охорони земель усіх категорій та форм власності відповідно до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» — наукові установи Національної академії аграрних наук України, землевласники і землекористувачі, підприємства, установи та організації, земельні ділянки яких були пошкоджені внаслідок воєнних дій.

За результатами обговорення підготовлено Резолюцію міжнародної науково-практичної конференції, що буде висвітлено в засобах масової інформації з метою загострення уваги на необхідності подолання наслідків воєнних дій російської федерації, визначення економічних та екологічних збитків, завданих ґрунтовим ресурсам держави. За результатами конференції буде видано електронну збірку тез.

Презентації спікерів

en_USEnglish