» News » Міжвідомча наукова ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу щодо питання відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій

Міжвідомча наукова ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу щодо питання відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій

28 березня 2024 року під головуванням віцепрезидента НАН України, академіка НАН України, доктора хімічних наук, проф. В’ячеслава КОШЕЧКА відбулося засідання Міжвідомчої наукової ради НАН України та НААН з проблем агропромислового комплексу, на якому розглянуто питання «Відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій». Робочим органом Ради є Бюро, до якого входять співголови, їхні заступники та учені секретарі Ради. Співголовою Ради від НААН за посадою є віцепрезидент НААН, академік НААН, доктор с.-г. наук, проф. Анатолій ЗАРИШНЯК; заступником співголови Ради є головний учений секретар НААН, академік НААН, доктор технічних наук, проф. Валерій АДАМЧУК, а ученим секретарем Ради – начальник Науково-організаційного управління апарату Президії НААН, канд. біол., наук Олег ГУЗЕВАТИЙ.

Склад робочої групи Міжвідомчої наукової ради НАН України і НААН з проблем АПК з підготовки питання «Відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій»:

ЗАЇМЕНКО Наталія ‒ директор Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, член-кореспондент НАН України, доктор біол., наук, проф., ‒ голова робочої групи, доповідач від НАН України;

БАЛЮК Святослав ‒ керівник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського», академік НААН, доктор с.-г. наук, проф., ‒ доповідач від НААН;

БІЛЯВСЬКА Людмила ‒ завідувач відділу Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН України, доктор біол. наук, старш. наук. співроб.;

КАЛІНІЧЕНКО Кіра ‒ старший науковий співробітник Інституту біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАН України, кандидат хімічних наук;

КУЧЕР Анатолій ‒ головний науковий співробітник Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор екон. наук, старш. досл., член-кореспондент АЕНУ;

РОМАНЮК Ольга ‒ старший науковий співробітник Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. М. Литвиненка НАН України, канд. хімічних наук;

СПЛОДИТЕЛЬ Анастасія ‒ науковий співробітник Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України, канд. географічних наук;

ПАВЛЮЧЕНКО Наталія ‒ старший науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка, канд. біологічних наук, ‒ секретар робочої групи.

До складу Ради запрошено провідних фахівців у галузі агропромислового комплексу – науковців двох академій, зокрема від НААН:

ЛУПЕНКО Юрій – віцепрезидент НААН, академік НААН, доктор екон. наук, проф., директор ННЦ «Інститут аграрної економіки»;

РОЇК Микола – віцепрезидент НААН, академік НААН, доктор с.-г. наук, проф., директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН;

ВЕРГУНОВ Віктор – академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, академік НААН, доктор с.-г. наук, проф., директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН;

СИЧЕВСЬКИЙ Микола – академік-секретар Відділення аграрної економіки і продовольства, академік НААН, доктор екон. наук, проф.;

ГРИЦИНЯК Ігор – директор Інституту рибного господарства НААН, академік НААН, доктор с.-г. наук, проф.;

ДРЕБОТ Оксана – директор Інституту агроекології і природокористування НААН, академік НААН, доктор екон. наук, проф.;

ТКАЧЕНКО Микола – директор Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», член-кореспондент НААН, доктор с.-г. наук;

ЯЦЮК Михайло – директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, канд. географічних наук.

У виступі доповідача від НААН, академіка НААН Святослава БАЛЮКА розкрито такі основні питання: стан та особливості ґрунтових ресурсів України на довоєнному етапі; напрями впливу бойових дій на ґрунти, удосконалену систему класифікації та оцінювання ступеня мілітарної деградації ґрунтів, спричиненої бойовими діями; пропозиції щодо заходів із гармонізації нормативної бази у сфері відбирання проб ґрунтів із чинними міжнародними стандартами; методологічні підходи до польового обстеження ґрунтового покриву, зруйнованого під час збройної агресії рф; оцінювання завданої шкоди та збитків, завданих ґрунтовим ресурсам; концептуальні підходи щодо відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій.

Ураховуючи загальнодержавне значення вирішення проблеми відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій, для забезпечення продовольчої та екологічної безпеки країни, Міжвідомча наукова рада НАН України і НААН з проблем агропромислового комплексу ухвалила постанову, у якій визначено основні напрями дій щодо відновлення ґрунтів, зокрема: головні напрями наукових досліджень у галузі відновлення ґрунтів, що постраждали внаслідок воєнних дій, в інститутах НАН України та НААН; напрями співпраці профільних установ НАН України і НААН; підтримання ініціативи ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» та НБС М. М. Гришка НАН України щодо гармонізації нормативної бази у сфері пробовідбирання та оцінювання стану ґрунтів за чинними міжнародними стандартами серії ISO 18400 для моніторингу основних забруднювачів довкілля в місцях бойових дій; звернення до Кабінету Міністрів України з пропозицією розробити Національну стратегію відновлення ґрунтів поствоєних ландшафтів з урахуванням регіональних ґрунтових та ландшафтно-геохімічних умов, типів природокористування.

en_USEnglish