» News » Новітні концепції, теоретичні та практичні проблеми у сфері аграрних наук та продовольства

Новітні концепції, теоретичні та практичні проблеми у сфері аграрних наук та продовольства

6–7 березня 2024 року у м. Рига Латвійської Республіки відбулася Міжнародна наукова конференція «Новітні концепції, теоретичні та практичні проблеми у сфері аграрних наук та продовольства» (New concepts, theoretical and practical problems in the field of agricultural sciences and food), організована Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

До участі в 10-ти секціях конференції запрошені науковці й аспіранти науково-дослідних установ, студенти закладів вищої освіти та практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі аграрних наук та продовольства і ветеринарної медицини.

Від ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського» подано дві доповіді до секції «Агрономія»: «До питання оцінювання взаємозв’язків між фізичними властивостями ґрунтів і врожайністю сільськогосподарських культур», автори — д-р с.-г. наук, Ірина Пліско і канд. с.-г. наук Катерина Романчук; «Перспективи культивування міскантусу гігантського на мілітарно деградованому грунті», автори — д-р біол. наук Юрій Цапко і науковий співр. Наталя Паламарь. Тези доповідей, з присвоєнням DOI, надруковано видавництвом “Baltija Publishing” у збірнику конференції (ISBN 978-9934-26-420-7), а учасники отримали сертифікати.

https://cuesc.org.ua/images/informlist/conf_ISMA_agricultural_ukr.pdf

en_USEnglish