» News » Перспективний шлях відновлення ґрунтового покриву та родючості ґрунтів які зазнали руйнації внаслідок воєнних дій через агресію російської федерації на території України

Перспективний шлях відновлення ґрунтового покриву та родючості ґрунтів які зазнали руйнації внаслідок воєнних дій через агресію російської федерації на території України

Розв’язання російськими нелюдами загарбницької війни на території України з 24 лютого 2022 року призвело до значного пошкодження ґрунтового покриву на значних площах сільськогосподарських земель. У місцях запеклих боїв одним із видів руйнації ґрунтів є пошкодження їх цілісності внаслідок розривів від бомбардування, обстрілів ракетами, мінами та артилерійськими снарядами, що спричинило утворення урвищ, глибоких вирв з порушенням природної цілісності генетичних горизонтів на значних площах у північній, східній та південній частинах нашої країни.

Звісно, вирви, спричинені розривами снарядів від різної військової техніки, відрізняються розмірами та глибиною, що залежить від потужності бойового заряду. За нашими спостереженнями в Харківській області розміри одного влучання коливаються від 346 кв. м (від авіабомби) до 3,5 кв. м (від артилерійських снарядів та снарядів реактивних систем залпового вогню).

Рекультивація таких ґрунтів з метою повернення їх у сільськогосподарське виробництво, після обстеження та розмінування, здійснюється шляхом механічного загортання скребками бульдозерів та грейдерів без урахування внутрішньої будови ґрунту та генетичних горизонтів, тобто проводиться груба рекультивація. Відтворення родючості ґрунту після грубої рекультивації в місцях руйнації прогнозовано буде відбуватися десятки років, залежно від площі руйнації, та потребуватиме значних фінансових вкладень, без яких вирощування сталих та якісних врожаїв сільськогосподарських культур буде проблематичним.

Україна має зобов’язання перед міжнародною спільнотою, що відображені у низці міжнародних та державних документів, що спрямоване на забезпечення виконання Цілей сталого розвитку, зокрема, цілі 7 «Доступна та чиста енергія», проголошених резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (від 25.09.2015 р. № 70/1) та затверджених Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» (від 30.09.2019 р. № 722/2019). До того ж, з 15.03.2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України №145-р. затверджено енергетичну стратегію України на період до 2030 року, де очікується щорічне заміщення 9,2 млн тонн умовного палива енергією від використання біомаси.

Завдяки дослідженням, спрямованим на виконання «Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням» (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.03.2016 № 271-р) та Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (Відомості Верховної Ради, 2019, № 16, Ст.70) в ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» розроблено шляхи фітомеліорації та ремедіації деградованих ґрунтів способом вирощування такої енергетичної культури, як міскантус гігантський.

Ця посухостійка енергетична культура на ґрунтах Лісостепу України не потребує щорічної оранки протягом 25-28 років, зростає за відсутності використання засобів захисту рослин, а також без застосування добрив та здатна забезпечити відносно дешевою енергетичною сировиною в обсязі 17-25 т/га сухої маси вже на третій рік вирощування. Саме це є дуже важливим із забезпечення енергетичною сировиною окремих територіальних громад (ОТГ) та є одним із шляхів розвитку зеленої енергетики для досягнення енергетичної незалежності держави.

Використання рослинної біомаси міскантусу для отримання енергоресурсу виділяється з поміж інших відсутністю негативного впливу на баланс вуглекислого газу в атмосфері, адже у процесі згорання у твердопаливних котлах викидається менше СО2, ніж поглинається рослинами під час фотосинтезу. До того ж, у продуктах згорання тріски та пелетів міскантусу, порівняно з вугіллям, у 20-30 разів скорочується вміст оксиду сірки та у 3-4 рази — золи. Крім того ця енергетична культура секвеструє значну кількість вуглецю у потужній кореневій системі, частка якої поступово перетворюється на гумус, тобто покращує ґрунтові властивості та біорізноманіття, та проявляє потужну ремедіаційну (лікувальну) здатність, що забезпечує відтворення родючості ґрунту.

Отже вирощування міскантусу гігантського на грубо рекультивованих ґрунтах сприяє отриманню дешевої енергетичної біосировини, відтворенню родючості ґрунтів, зменшенню розораності ґрунтів, збереженню біорізноманіття, підвищенню рівня екологічної безпеки землеробства та є доступним способом протидії змінам клімату.

Відновлення ґрунтового покриву та родючості ґрунтів шляхом вирощування міскантусу гігантського на території окремої територіальної громади вирішує її енергетичні потреби, створює унікальні можливості забезпечення її мешканців робочими місцями, соціального розвитку ОТГ та покращення життя населення, що є конче важливим у повоєнний період.

Автори: Цапко Ю.Л., Солоха М.О., Водяк Я.М.

en_USEnglish