» News » Підсумки проведення ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків

Підсумки проведення ІХ з’їзду Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків

1-4 липня 2014 р. на базі Миколаївського національного аграрного університету відбувся черговий ІХ з’їзд Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків. Девіз з’їзду «Охорона ґрунтів – основа сталого розвитку України». У роботі з’їзду прийняло участь 213 делегатів та учасників із 21 відділення Товариства (представники наукових установ, вузів, виробничників, комерційних структур).

З’їзд відкрив Генеральний секретар УТГА, академік НААН Балюк С.А., який у своєму вступному слові наголосив, що регулярне проведення Товариством з’їздів дає можливість дати аналіз досягнень ґрунтознавчої, агрохімічної науки та суміжних наук, визначити задачі на найближчу перспективу.

З привітанням до учасників з’їзду виступили: від приймаючої сторони – ректор Миколаївського національного аграрного університету, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НААН Шебанін В.С., Президент УТГА, доктор с.-г. наук, професор Чорний С.Г., академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, академік Заришняк А.С., начальник управління експлуатації водогосподарських систем, енергозбереження та механізації Розгон В.А., заступник начальника управління сільського господарства Миколаївської ОДА, Твердой В.П.

На адресу оргкомітету з’їзду надійшли привітання від Національної академії наук України, Російського товариства ґрунтознавців ім. В.В. Докучаєва, Білоруського товариства ґрунтознавців, Інституту ґрунтознавства та агрохімії ім. Н.Дімо (Молдова), почесних членів Товариства: академіків НААН Медведєва В.В., Носка Б.С., член-кореспондента НАНУ Травлєєва А.П. та ін.

Було запропоновано 17 пленарних доповідей, із яких було заслухано 11. С.А. Балюком у своїй доповіді «Підсумки діяльності Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків у 2010-2014 рр. і актуальні завдання на перспективу» (співавтор Медведєв В.В.) підведено підсумки діяльності Товариства за міжз’їздівський період, визначено першочергові пріоритетні напрями діяльності на перспективу. Цікавими визначились доклади: Ромащенка М.А. «Сучасна парадигма, систематика та проблеми інноваційного розвитку меліорації земель» (співавтори: Балюк С.А., Трускавецький Р.С.), Солов’я В.Б. «Пріоритети нормативно-методичного забезпечення великомасштабного дослідження ґрунтового покриву України», Папіша І.Я. «Ґрунтово-географічне районування – основа раціонального використання і охорони земель» (співавтор Позняк С.П.), Чорного С.Г. Ерозія як основний процес деградації родючості ґрунтів, Жилкіна В.А. «Сучасний стан ґрунтів України: проблеми та їх вирішення» (співавтор Яцук І.П.), Мірошниченка М.М. «Сучасні тенденції розвитку агрохімічного обслуговування землеробства в Україні», Лісового М.В. «Автоматизація в агрохімічних дослідженнях та аграрному виробництві» (співавтор Заришняк А.С.), Фатєєва А.І. «Оценка обеспеченности почв Украины подвижными формами микроэлементов для выращивания зерновых культур» (співавтори: Мирошниченко Н.Н., Бородина Я.В., Шемет А.М.), Опанасенка Н.Е. «О плодородии и пригодности почв Николаевской области под сады и виноградники» (співавтор Евтушенко А.П.). Власової О.Ю. «Роль ґрунтового покриву в створенні виноградних насаджень» (співавтори: Власов В.В., Бузовська М.Б., Булаєва Ю.Ю.).

Крім того на з’їзді відбулися засідання по секціях «Генезис і географія ґрунтів», «Еволюція властивостей ґрунтів, моніторинг за станом, технології раціонального землекорисчтування», «Меліорація ґрунтів», «Охорона ґрунтів від ерозії, рекультивація та раціональне землекористування, екологічний стан ґрунтів та їх охорона від забруднення», «Агрохімічне забезпечення сучасного землеробства», «Біологія ґрунтів». Практично на всіх секціях обговорювалась проблема збереження ґрунтів і ґрунтового покриву від деградації як наслідку антропогенного впливу.

Всього на секціях було заслухано 77 доповідей. У виданих до з’їзду матеріалах опубліковано 22 пленарні доповіді і 380 тез.

На підсумковому пленарному засідання з’їзду підбито підсумки наукової роботи (про підсумки роботи секцій докладали: Соловей В.Б, Балаєв А.Д., Цапко Ю.Л., Фатєєв А.І., Мірошниченко М.М., Маклюк О.І.), ухвалено резолюцію з’їзду, в якій позитивно відзначено роботу Товариства, визначено пріоритетні напрями наукової та науково-практичної діяльності, доручено посилити діяльність і зв’язки Товариства з урядовими органами, державними і громадськими організаціями щодо реалізації удосконалених напрямів управління ґрунтовими і земельними ресурсами в країні. Прийнято звернення до Президента України, Верховної Ради України, прем’єр-міністра України.

Закриваючи з’їзд, С.А. Балюк побажав всім учасникам з’їзду творчих успіхів та натхнення, реалізації наукових планів і висловив побажання зустрітися на наступному X з’їзді у 2018 році.

Останній день з’їзду відзначився польовою екскурсією в науково-науково-виробничому центрі Миколаївського НАУ та землях фірми «С-Росток».

Download the Звернення учасників ІХ Делегатського з’їзду 
Download the Резолюцію ІХ Делегатського з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

en_USEnglish