» Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ННЦ ІГА

Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території ННЦ ІГА

ПОРЯДОК
accompanying (providing assistance) persons with limited physical capabilities, elderly citizens, other less mobile population groups during their stay on the territory of the NSC ISSAR (Original in Ukrainian)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок доступу у приміщень Національного центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» (далі – Інституту) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення (далі – Порядок) розроблено з урахуванням заходів визначених державними будівельними нормами України “Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення“, Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“, Конвенцією про права інвалідів з метою забезпечення реалізації̈ державної̈ політики щодо створення безперешкодного життєвого середовища для Осіб, що потребують допомоги на території Інституту, забезпечення права таких осіб на безперешкодний доступ на територію Інституту, зручності та комфортності перебування на території Інституту, що потребують допомоги для створення умов для ведення незалежного способу життя і на рівні зі всіма громадянами приймати участь у громадському, культурному житті суспільства тощо.

1.2. Цим Порядком визначається супровід (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, інших маломобільних груп населення під час перебування на території Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського».

1.3. Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Інституту та розміщуються на інформаційному стенді на першому поверсі головного корпусу Інституту.

1.4. Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» № 2249 – VIII від 19 грудня 2017 року вносяться зміни до 37 Законів України, в положеннях яких слова «інвалід», «дитина-інвалід» та «інвалід війни» замінено відповідно словами «особа з інвалідністю», «дитина з інвалідністю» та «особа з інвалідністю внаслідок війни». Відповідно до ст.2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», особою з інвалідністю є особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист. Маломобільні групи населення (МГН) – люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі. До мало-мобільних груп населення віднесені інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з дитячими колясками тощо (ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»). Особи, що потребують допомоги – особи з обмеженими фізичними можливостями, громадяни похилого віку, інші маломобільні групи населення. Територія Інституту – комплекс будівель, споруд та прибудинкової території за адресою: вулиця Чайковська, будинок 4, місто Харків. Відповідальна особа – посадова особа Інституту на яку покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу до території Інституту осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, які потребують додаткової допомоги, та інших маломобільних груп населення.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСЮ В ПРИМІЩЕННІ ІНСТИТУТУ

2.1. Вхід до території Інституту здійснюється через центральний вхід головного корпусу Інституту (м. Харків, вул. Чайковська, будинок 4.). В окремих випадках доступ до території Інституту здійснюється через ворота внутрішнього двору території Інституту з боку вулиці Чайковської. Посадові особи Інституту, що здійснюють цілодобове чергування по Інституту (в тому числі спостереження через зовнішні камери відеоспостереження), виявивши, що особа (особи), що потребують допомоги, намагається увійти на територію Інституту невідкладно слідує до такої особи дізнається про необхідність супроводу, а уразі необхідності – невідкладно зв’язується із відповідальною особою.

2.2. Відповідальна особа зустрічає і супроводжує осіб, що потребують допомоги, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію МГН і осіб з інвалідністю з території Інституту. 3 питань, що стосуються особи з інвалідністю, важливо завжди пам’ятати, що потрібно звертатись безпосередньо до ЦІЄЇ людини, а не до особи, яка її супроводжує. Щоб звернути на себе увагу людини з вадами слуху, необхідно помахати рукою, або іншим чином привернути їхню увагу.

2.3. У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує мало мобільний громадянин або особа з інвалідністю, мета відвідування Інституту, необхідність супроводу. Якщо особа, яка потребує допомоги відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги відповідальної особи, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.

2.3.1. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні; не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з особами з обмеженим слухом чи тими, то не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером.

2.3.2. Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо відповідальна особа також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.

2.3.3. Якщо допомоги відповідальної особи потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.

2.3.4. У разі, якщо до відповідальної особи звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати прізвище, ім’я та по батькові, свою посаду, представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Наприклад. “За декілька кроків ми повернемо ліворуч” чи “Ми підходимо до сходів”. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.

2.3.5. В разі необхідності, за погодженням із керівництвом Інституту відповідальна особа залучає інших працівників Інституту до супроводу осіб, які потребують допомоги.

2.4. У разі подання заяви до Інституту, відповідальна особа приймає вхідну кореспонденцію у такої особи та передає на реєстрацію у встановленому порядку або за бажанням такого громадянина супроводжує її до приймальні Інституту і знайомить мало мобільного громадянина і особу з інвалідністю з працівником Інституту, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції, особисто, представивши прізвище, ім’я та по батькові один одному.

2.5. Особи, які потребують допомоги користуються пріоритетним правом при подачі документів до канцелярії Інституту.

2.6. При відвідуванні території Інституту особами, які потребують допомоги відповідальна особа роз’яснює правила внутрішнього та службового розпорядку Інституту, а також години прийому громадян і розповідає про особливості будівель Інституту: -кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін.; -структуру Інституту, в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.

2.7. Після закінчення часу перебування на території Інституту осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території Інституту.

2.8. При необхідності особи, які потребують допомоги можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг допомоги при організації доступу в приміщення Інституту із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Інституту відповідний запит.

2.9. Відповідальна особа Інституту за погодженням з особами, які потребують допомоги, вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Порядком.

3. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Цей Порядок вступає в дію з дати видання наказу Інституту, яким його затверджують.

en_USEnglish