» News » Про проведення курсів підвищення кваліфікації у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Про проведення курсів підвищення кваліфікації у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»

З 27 по 31 березня 2017 року на базі Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулися курси підвищення кваліфікації для науковців мережі установ Національної академії аграрних наук України та фахівців ДУ «Інститут охорони ґрунтів України».

У ході навчання слухачів ознайомлено з особливостями ґрунтового покриву України та сучасними підходами до його картографування, в тому числі з використанням дистанційних методів досліджень, підходами до визначення збитків від погіршення властивостей ґрунтів на основі агрохімічної паспортизації, особливостями грунтово-агрохімічного обстеження за агрохімічною паспортизацією та на землях несільськогосподарського призначення, новітніми підходами до проведення грунтово-меліоративного обстеження. Окремим блоком було виділено питання нормативно-методичного та метрологічного забезпечення охорони і якості ґрунтів, порядок проведення атестації вимірювальної лабораторії наукової установи, використання стандартного зразку ґрунту у вимірювальній лабораторії, атестованих методів визначення якісного складу ґрунтів, рослин, води, якісного складу органічної речовини ґрунту та органічних добрив. Агрохімічний блок включав обговорення питання теоретичних аспектів трофічного стану ґрунтів та закономірностей його еволюції, мікроелементного забезпечення ґрунтів України та їх стійкості до антропогенного навантаження, сучасних приладів рослинної експрес-діагностики, еколого-економічних аспектів застосування мінеральних добрив у землеробстві. Було обговорено питання бонітування, грошової оцінки земель, економічного забезпечення відтворення родючості ґрунтів і трансферу інновацій у сфері раціонального використання грунтових ресурсів. Було презентовано лабораторне обладнання компанії SoilCares Research (Нідерланди), що пристосовано для вимірювання спектральних характеристик ґрунтових зразків.

У навчанні прийняли участь 4 науковці установ Національної академії аграрних наук України та 13 фахівців ДУ «Держгрунтохорона» та її філій.

en_USEnglish