» Scientific publications » Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України

Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України

36.30

SKU: 34881 Category:

Представлено наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України, які ґрунтуються на комплексному врахуванні природних та антропогенних чинників, закономірностях їх впливу на продуктивність агроценозів та якісний стан ґрунтів. Наведено напрями змін агрохімічних показників чорнозему типового, варіації врожайності та агропотенціалів продуктивності сільськогосподарських культур залежно від тривалості та інтенсивності удобрення. Визначено теоретичні основи адаптивно-спрямованого застосування добрив та наведено комплекс заходів адаптивного напряму регулювання продуктивності сільськогосподарських культур.

Призначено для працівників наукових та освітніх установ агрономічних спеціальностей, керівників та спеціалістів господарств різних форм власності.

ISBN 978-617-8009-05-2

Наукові основи адаптивного напряму хімізації чорноземних ґрунтів Лівобережного Лісостепу України: наукове видання / А. В. Ревтьє-Уварова, О. В. Доценко, М. В. Лісовий та ін. Харків: ФОП Бровін О. В.,2020. 72 с.

Автори: Ревтьє-Уварова А. В., Доценко О. В., Лісовий М. В., Ніконенко В.М., Вінніченко Л.М., Кобзар В.І., Міхєєва В.М.

Тема

Автор

, , , ,

en_USEnglish