» Scientific publications » Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів

Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів

108.36

SKU: 34893 Category:

У монографії обґрунтовано теоретичний, методологічний і прикладний концепти системного оцінювання ефективності застосування інновацій для сталого управління ґрунтовими ресурсами. Уточнено понятійно-категорійний апарат і класифікацію ефективності; узагальнено методологічні підходи й сформовано систему принципів, методів, критеріїв і показників для визначення економічної ефективності земельний інновацій. Проаналізовано стан, тенденції й ефективність меліорації ґрунтів в Україні. Запропоновано й апробовано науково-методичні засади визначення економічної ефективності меліорації ґрунтів і меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Здійснено техніко-економічне обґрунтування меліоративних інвестиційно-інноваційних проєктів. Викладено результати економетричного моделювання наслідків забруднення ґрунтів важкими металами.

Розраховано на науковців, викладачів, керівників і спеціалістів органів державного управління, фахівців агроформувань, здобувачів вищої освіти й усіх, хто цікавиться питаннями ефективності інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтів.

ISBN 978-617-7912-91-9

Кучер А. В., Улько Є. М., Анісімова О. В. Науково-методологічні засади визначення економічної ефективності застосування інновацій у сфері охорони й раціонального використання ґрунтових ресурсів: монографія; за ред. чл.-кор. АЕНУ А. В. Кучера. Харків: ФОП Бровін О. В., 2021. 312 с.

Тема

Автор

, ,

en_USEnglish