» Scientific publications » Система організаційних заходів з охорони грунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах

Система організаційних заходів з охорони грунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах

158.40

SKU: 34960 Category:

Посібник ставить за мету розробку системи організаційних заходів з охорони ґрунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах. Складено паспорт умов природного потенціалу ґрунтів у басейні р. Айдар. Проведено геоморфологічний аналіз земель басейну, розраховано коефіцієнти безпеки рельєфу, виявлено домінівні типи ерозійно-гідрологічної мережі та їх площинні характеристики. За показниками середньо-максимальних витрат стоку дано оцінку інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом на 2-х ієрархічних рівнях – басейн-річки – система балкових водозборів, побудовано картосхеми ерозійного індексу (Еі) на різних рівнях ймовірності. Досліджено вплив співвідношення прогнозних (припустимих) та фактичних характеристик сполучень компонентів агроландшафту (рілля, схили більше 1о, поперечні лісосмуги) на фоні вмісту гумусу 3,5-5,5 % на витрати стоку. Проведено оцінювання ґрунто-водоохоронної здатності агроландшафтів території водозбору р. Айдар згідно з сучасною структурою посівних площ (2014-2018 рр). Удосконалено геоінформаційну оцінку природного потенціалу та ерозійно-гідрологічних ситуацій на прикладі басейну р. Євсуг та Ковсуг, де гідрологічні спостереження на водних об’єктах не проводяться, та апробовано територіальний аналіз за водозбірними зонами по течії річок та локальними водозбірними зонами (групами балкових водозборів). Визначено екологічну ефективність застосування схеми формування агроландшафтів на водозборах на 3-х рівнях (басейн річки – система балкових водозборів – балкові водозбори) як співвідносність розораності та ерозійного індексу, коефіцієнта екологічної небезпеки сівозмін та потенційного стоку. Розроблено комплекс протиерозійних заходів з урахуванням ерозійних індексів: екологічна організація (співвідношення компонентів агроландшафту: рілля, лісосмуги, кормові угіддя) в басейні малої річки; протиерозійні заходи в системі балкових водозборів.

Посібник рекомендовано науковцям, фахівцям землевпоряджувальних організацій та агрономічних служб агроформувань, викладачам та студентам аграрних навчальних закладів.

ISBN 978-617-7927-73-9

Белоліпський В. О. Система організаційних заходів з охорони грунтів на схилових землях Північного Степу України на басейнових принципах : наук.- метод. посіб. / В. О. Белоліпський, С. А. Балюк, М. М. Полулях ; за наук. ред. д-ра с.- г. наук В. О. Белоліпського. Харків : ДІСА ПЛЮС, 2021. 212 с.

Автор

, ,

Тема

en_USEnglish