» Scientific publications » Систематизований тематичний словник термінів щодо класифікації ґрунтів України

Систематизований тематичний словник термінів щодо класифікації ґрунтів України

48.60

SKU: 35044 Category:

Терміни діагностики та класифікації ґрунтів – своєрідний скелет ґрунтознавства як науки, потрібний для взаєморозуміння між дослідниками та стейкхолдерами різного напряму. Зважаючи на порівняно невеликий час розвитку цієї науки та наявність різних наукових шкіл у багатьох країнах світу, вважаємо за потрібне полегшити спілкування між науковцями шляхом створення короткого термінологічного словника. У добірці представлено найбільш широко вживані терміни, які прямо чи опосередковано стосуються національної класифікації ґрунтів. Тематичний українсько-англійський словник містить терміни щодо розділу «Класифікація ґрунтів», основну частину яких викладено в ДСТУ 7300:2013 «Якість ґрунту. Класифікація ґрунтів. Терміни та визначення понять». Для перекладу термінів англійською та вибору аналогів використано ряд відомих словників та сучасні публікації у наукових журналах. Сподіваємось, цей словник стане в нагоді науковцям, що здійснюють дослідження у галузі ґрунтознавства та суміжних наук, а також усім зацікавленим особам. Точний переклад термінів –запорука успішного обміну досвідом на міжнародному рівні.

ISBN 978-617-7920-21-1

Лактіонова Т. М., Соловей В. Б., Лебедь В. В. Систематизований тематичний словник термінів щодо класифікації ґрунтів України (українсько-англійський). Перша версія. Харків: Стильна друкарня «Зебра», 2023. 42 с.

Автор

, ,

Тема

en_USEnglish