» Scientific publications » Методологія оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів

Методологія оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів

14.58

SKU: 32994 Category:

Методологію розроблено відповідно до проблемно-тематичних планів ПНД-4 «Сталий розвиток меліорації земель та водокористування» за завданням 04.04.01.01 Ф «Розробити методологію формування сталих агроландшафтів на меліорованих землях гумідної зони та наукові засади їх використання і ренатуралізації». Методологія побудована на принципі пріоритетного підходу, заснованого на нерівнозначному використанні окремих інформаційних критеріїв, тобто допускає їх поділ на основні та другорядні. За цим принципом основним і найбільш значущим критерієм оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів є їх гідрологічний режим, насамперед, рівень залягання підґрунтових вод. Оцінку еколого-меліоративного стану ґрунтів здійснюють за двома рівнями – на першому (попередньому) оцінюють морфологічний та гідрологічний стан, а на другому визначають загальну оцінку еколого-меліоративного стану. На підставі оцінки приймають відповідні управлінські рішення стосовно раціонального використання або ренатуралізації осушуваної ділянки.

ISBN 978-617-619-085-1

Методологія оцінювання еколого-меліоративного стану осушуваних ґрунтів. Р. С. Трускавецький, Ю. Л. Цапко, В. М. Калініченко, Н. Ю. Паламар, Л. А. Корчашкіна, К. О. Десятник, В. В. Зубковська, О. В. Кучерявенко, М.І. Ромащенко, А.М. Шевченко, О.О. Сидоренко. Харків: Міськдрук, 2012. 40 с.

Автор

, , , , , , ,

Тема

en_USEnglish