» Scientific publications » Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом

Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом

115.85

SKU: 34350 Category:

У рекомендаціях висвітлюються проблеми оцінювання інтенсивності ерозійно-гідрологічних процесів на засадах басейнового принципу як передумови наукових основ просторової оцінки ерозійно-гідрологічних процесів і їх мінімізації в зоні Північного Степу України.
Обґрунтовано ймовірність прояву ерозійних процесів у басейні р. Сіверський Донець (з деталізацією в басейні р. Айдар: гідропости Білолуцьк, Курячівка, Старобільськ, Бахмутівка) в умовах циклічності прояву кліматичних умов; сформовано базу даних за факторами прояву ерозійно-гідрологічних процесів у системі «басейн річки-балковий водозбір»; визначено ймовірність прояву показників середньо-максимальних витрат стоку різної забезпеченості та розроблено відповідні картосхеми прояву ерозійно-гідрологічних процесів; побудовано гіперповерхні відгуку співвідношень компонентів сучасного агроландшафту та прогнозного їх стану в басейні малих річок на формування максимальних витрат; розроблено модель трансформації кількісних показників максимальних витрат стоку на схили балкових водозборів та картосхему трансформації схилового стоку в малі річки.

ISBN 978-617-7602-08-7

Белоліпський В.О., Балюк С.А., Полулях М.М., Тімченко Д.О. Оцінка інтенсивності ерозійно-гідрологічних ситуацій за басейновим принципом (методичні рекомендації та аналіз). За наук. ред. доктора с.-г. наук В.О. Белоліпського. Харків, 2018. 72 с.

Автор

, , ,

Тема

en_USEnglish