» Scientific publications » Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів

Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів

75.00

SKU: 34551 Category:

Науково-методичні рекомендації містять узагальнені та систематизовані теоретичні та практичні матеріали щодо: чинних вимог нормативно-правових актів з питань метрологічного та стандартизаційного забезпечення; сучасного стану цих напрямів у сфері якості ґрунтів; проблем і недоліків упровадження стандартизаційних і метрологічних вимог у цій сфері; шляхи удосконалення метрологічного забезпечення робіт у сфері якості ґрунтів для підвищення достовірності й точності результатів вимірювань; можливих шляхів подальшого розвитку метрологічного та стандартизаційного забезпечення у сфері якості ґрунтів. Науково-методичні рекомендації розроблено з урахуванням вимог нормативно-правових актів (ЗУ «Про метрологію та метрологічну діяльність» стосовно забезпечення єдності вимірювань в Україні та ЗУ «Про стандартизацію» стосовно нормативного забезпечення), положень Концепції розвитку системи стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів; Галузевої програми стандартизації у сфері якості та охорони ґрунтів; Настанови щодо порядку впровадження нормативно-методичного забезпечення якості та охорони ґрунтів. Впровадження Науково-методичних рекомендацій сприятиме реалізації сучасних нормативно-правових вимог, створенню ефективного метрологічного та стандартизаційного забезпечення у сфері якості ґрунтів та удосконаленню існуючої системи керування вимірюваннями у вимірювальних (аналітичних) лабораторіях. Рекомендовано як допоміжний науково-методичний матеріал для використання у наукових дослідженнях лабораторій ДУ «Держґрунтохорона» та його обласних філій, наукових установ системи НААН.

Лазебна М.Є., Шовковська А.В., Ткаченко Л.В. Теоретичні підходи до метрологічного та стандартизаційного забезпечення в сфері якості ґрунтів. Науково-методичні рекомендації. Харків: ЧП «Стиль-Издат», 2017. 30 с.

Автор

, ,

Тема

,

en_USEnglish