» Scientific publications » Концепція збалансованого землекористування на заплавах малих річок

Концепція збалансованого землекористування на заплавах малих річок

10.02

Out of stock

SKU: 34851 Category:

Концепцію розроблено у відповідності до тематичних планів ПНД НААН 01 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» за завданням 01.01.03.08 Ф «Розробити систему збалансованого використання і управління родючістю алювіально-лучних ґрунтів». У розробленій Концепції сформульовано основні положення збалансованого землекористування на заплавних землях, викладено екологічно-безпечні, інноваційні прийоми ефективного луківництва, які включають: заплавно-адаптоване використання земельних угідь, поверхневе та докорінне покращення заплавних луків і ґрунтового покриву, смугову технологію вирощування і виробництва високобілкового трав’яного корму, створення стійких лучних агрофітоценозів тривалого використання за технологією контурно-фітомеліоративного луківництва. Названі інноваційні заходи здійснюються в синхронізації з відродженням тваринницької галузі.
Концепція призначена для використання при розробці державної і регіональних програм з раціонального використання ґрунтово-рослинного покриву заплав річок Лісостепової зони, а також в навчальному процесі сільськогосподарського і екологічного напрямків. Нею можуть успішно скористатись аграрії-практики, місцеві громади, в розпорядженні яких знаходяться заплавні землі.

Концепція збалансованого землекоритсування на заплавах малих річок: (наукове видання). Р. Трускавецький, Ю. Цапко, І. Хижняк. Харків: ПП “Стиль- Іздат”, 2020. 25 с.

Автор

, ,

Тема

en_USEnglish