» Scientific publications » Основи управління родючістю ґрунтів

Основи управління родючістю ґрунтів

0.00

Out of stock

SKU: 33902 Category:

Монографія узагальнює сучасні досягнення і результати авторських напрацювань у галузі системного управління родючістю ґрунтів. Дослідження проведено з ґрунтами, що зазнають періодичного та постійного перезволоження (гідроморфні), а також з підвищеною кислотністю ґрунтового середовища (ацидні), яким притаманна контрастна диференціація ґрунтового профілю, висока динамічність окисно-відновного потенціалу та вуглецево-азотних трансформацій. Висвітлено теоретичні принципи системного управління ґрунтовими режимами. Дано сучасну дефініцію родючості та окультуреності ґрунтів у методологічному контексті структурно-функціонального підходу. Основну увагу акцентовано на проблемі діагностики та оптимізації елементів родючості, вирішення якої здійснено на теоретичних засадах показників буферних властивостей ґрунтів – оціночних критеріїв саморегуляції їхніх режимів (факторів родючості). Показано роль і місце меліорації в управлінні родючістю гідроморфних і кислих ґрунтів.

ISBN 978-617-7256-41-9

Трускавецький Р.С., Цапко Ю.Л. Основи управління родючістю ґрунтів: монографія. За наук. редакц. Р.С. Трускавецького. Хавків: ФОП Бровін О.В., 2016. 388 с.

Автор

,

Тема

,

en_USEnglish