» Scientific publications » Інформаційне забезпечення використання ґрунтів: здобутки і висновки з іноземного досвіду

Інформаційне забезпечення використання ґрунтів: здобутки і висновки з іноземного досвіду

86.25

SKU: 33983 Category:

На підставі аналізу інформаційного забезпечення використання ґрунтів у провідних країнах світу, зокрема Служби Охорони Ґрунтів США, Інституту Агрономічних Досліджень Франції, а також установ Німеччини, Швеції, Угорщини та інших країн, обґрунтовано пропозиції щодо коригування організації і впровадження результатів наукових досліджень в сільськогосподарське виробництво України.
Докладно розглянуто невирішені проблеми інформаційного забезпечення використання ґрунтів в Україні, зокрема такі: відсутність узагальненої бази даних про ґрунтовий покрив України; розпорошеність даних між відомствами і інститутами; відсутність даних для впровадження новітніх систем землеробства; відсутність моніторингу за сучасним зразком; відсутність інформації про наслідки сучасної системи землекористування; відсутність реальних кроків щодо уведення заходів особливої охорони цінних ґрунтів.
Обґрунтовано пропозиції щодо вирішення деяких прикладних задач інформаційного забезпечення використання ґрунтів, включаючи зменшення сільськогосподарського освоєння ґрунтів в Лісостепу і Степу, додаткове обґрунтування земельної реформи, визначення площ деградованих та малопродуктивних земель, усунення прогалин в інформації щодо інвестиційної привабливості ґрунтів, інформаційного забезпечення для удосконалення механізації, хімізації і меліорації у землеробстві, коригування дослідницької мережі, інформацію про ґрунт як чинник формування екологічного середовища. Обґрунтовано заходи щодо підвищення актуальності наукових досліджень з охорони ґрунтів, у тому числі про технічне оновлення досліджень, покращення взаємодії науки й освіти, активізацію спільноти і засобів масової інформації, відомчі міжвідомчі і надвідомчі заходи.
Обґрунтовано кроки, що повинна здійснити Україна для входження в європейські і світові структури з моніторингу, картографії й охорони ґрунтових ресурсів.
Викладено позицію щодо нової ґрунтоохоронної етики в інформації, зокрема як досягти компромісу між сталістю агросфери, сталістю ґрунтів і добробутом фермера, обов’язковим чи добровільним є виконання ґрунтоохоронних рекомендацій для фермера, про екологічний імператив, новітні погляди у світі на охорону ґрунтів і роль інформації, а також конкретизовано завдання держави у сприянні і реалізації землекористувачем ґрунтоохоронної інформації.

ISBN 978-617-7387-17-5

Медведєв В.В. Інформаційне забезпечення використання ґрунтів: здобутки і висновки з іноземного досвіду. Харків: Смугаста типографія, 2016. 296 с.

Автор

Тема

en_USEnglish