» Scientific publications » Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади)

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади)

0.00

Out of stock

SKU: 32796 Category:

Обґрунтовано поняття агрономічно орієнтованого районування орних земель. Визнано необхідність урахування двох ключових моментів в агрономічній оцінці земель – потреби вирощуваних рослини до умов середовища і вимоги ґрунту до способів та інтенсивності обробітку. Теоретичною базою районування є нормовані параметри властивостей ґрунтів та характеристик факторів ґрунтоутворення. Запропоновано перелік ключових критеріїв для визначення агрономічної якості земель в монофакторних та інтегрованих оцінках.
Створено систему ранжування параметрів для класифікації якості земель за критеріями комплексного агрономічно орієнтованого районування. Запропоновано методику інтегрування інформації і побудови картографічних матеріалів.
Наведено три приклади комплексного агрономічно орієнтованого районування: ґрунтово-технологічне, як засіб раціоналізації способів обробітку ґрунту і обґрунтування вимог до ґрунтообробної техніки; районування ріллі за придатністю до вирощування сільськогосподарських культур; районування сільськогосподарських земель за агроінвестиційною привабливістю. Наведено картографічні матеріали за результатами районування.
Книгу створено у межах виконання завдання НТП «Родючість, охорона і раціональне використання ґрунтів» і рекомендовано співробітникам системи Міністерства аграрної політики і продовольства України, а також науковим співробітникам і аспірантам, зацікавленим у розширенні уявлення про можливості використання результатів досліджень в оцінюванні агрономічної якості ріллі.

ISBN 97-617-619-050-9

Агрономічно орієнтоване районування земель за властивостями ґрунтів (обґрунтування, методи, приклади). В. В. Медведєв, Т. М. Лактіонова, І. В. Пліско, О. М. Бігун С. М. Шейко С. Г. Накісько. Харків: КП «Міська друкарня», 2012. 100 с.

Автор

, , , , ,

Тема

en_USEnglish