» Scientific publications » Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина

0.00

Out of stock

SKU: 33029 Category:

Розроблена методика діагностування стану хімічних елементів у системі ґрунт-рослина включає використання екосистемного підходу, принципів та методів емпіричного та теоретичного рівня досліджень, алгоритм діагностування змін мікроелементного статусу ґрунтів і рослин (теоретичні підходи, способи, система основних показників ранньої, коротко – та довгострокової діагностики інтенсивності і направленості ґрунтових процесів з урахуванням загальних закономірностей та зональних особливостей вмісту хімічних елементів).
Методика містить вимоги до порядку проведення діагностування, а також перелік і зміст основних підготовчих, польових, аналітичних і камеральних робіт. Наведено нормативні й довідкові матеріали для діагностування та оцінки мікроелементного статусу системи ґрунт-рослина, надано рекомендації з удосконалення методології діагностування важких металів та мікроелементів – метаболітів.
Розроблена методика дозволяє проведення діагностування стану хімічних елементів у системі ґрунт-рослина за агробіогеохімічного моніторингу на землях різного призначення та використання, зокрема і за впливу техногенного забруднення важкими металами.
Для ґрунтознавців, екологів, фахівців, що займаються проблемами діагностування та оцінки надлишку і нестачі хімічних елементів агро- та біогеоценозів, оцінки ризику їх забруднення важкими металами, проблемами якості та охорони ґрунтових ресурсів, їх використання і управління.

ISBN 978-617-7738-46-5

Діагностика стану хімічних елементів системи ґрунт-рослина / за редакцією А. І. Фатєєва, В. Л. Самохвалової. Х.: ФОП Бровін О.В., 2019. 148 с.

Автори:
А. І. Фатєєв, В. Л. Самохвалова, М. М. Мірошниченко, Я. В. Бородіна, Є.В. Лучникова, Д. О. Семенов, К. Б. Смірнова, О. А. Ликова, Т.Є. Янковська

Автор

, , , , , , ,

Тема

en_USEnglish