» Scientific publications » Гранулометричний склад ґрунтів України

Гранулометричний склад ґрунтів України

64.00

SKU: 32745 Category:

Зведено інформацію про гранулометричний склад ґрунтів і материнських порід, що розповсюджено в Україні, описано різні аспекти використання цих даних, зокрема, для інтерпретації, моделювання і прогнозу властивостей ґрунтів і міграційних процесів, для оцінки схильності ґрунтів до агрегації/деагрегаціі, сорбції/десорбції, деформації, абразії і іншим процесів, для розробки різних типів районування. Оцінено значення гранулометричного складу для родючості ґрунтів.
У книзі розглянуто особливості просторового розподілу різних гранулометричних фракцій, співставлено грансклад ґрунтів і порід і, тим самим, визначено інтенсивність перетворення ґрунтів у процесі їх еволюції, описано різні типи диференціації ґрунтів за гранскладом у зональному, фаціальному і ландшафтному напрямах, а також у профілях ґрунтів. Розраховано баланс дрібнодисперсних елементів у ґрунтах і обґрунтовано пропозицію про виокремлення єлювіально-ілювіального, метаморфічно перетвореного in situ і змішаного типів диференціації профілю.
Представлено широку низку педотрансферних функцій, що встановлюють вид і тісноту зв’язку гранскладу практично з усіма властивостями ґрунтів, визначено рівень надійності таких зв’язків. На основі педотрансферних функцій описано найбільш важливі особливості ґрунтів, що визначають їхню здатність до зв’язування і міграції вологи і хімічних елементів.
Ураховуючи важливість гранскладу в родючості ґрунтів, розглянуто його роль у формуванні сприятливості території до ведення економічно ефективної землеробської діяльності. Обґрунтовано метод бонітування ґрунтів, в основу якого покладено гранулометричний склад.
У книзі використано матеріали, зібрані лабораторією геоекофізики ґрунтів ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» в базі даних «Властивості ґрунтів України». Зміст бази, методи обробки даних і картографування, а також довідковий матеріал про гранулометричний склад ґрунтів і материнських порід України демонструються у додатках.
Книгу призначено науковим працівникам і викладачам у галузі ґрунтознавства, землеробства та агроекології.

ISBN 978-966-2579-57-4

В.В. Медведєв, Т.М. Лактіонова. Гранулометричний склад ґрунтів України (генетичний, екологічний і агрономічний аспекти). Харків: Апостроф, 2011. 292 с.

Автор

,

Тема

en_USEnglish