» Scientific publications » Український чорнозем-140 років після В. В. Докучаєва : сучасний стан, еволюція та управління

Український чорнозем-140 років після В. В. Докучаєва : сучасний стан, еволюція та управління

319.08

SKU: 34997 Category:

Показано важливість чорноземів як еталона у гарантуванні продовольчої безпеки України, виконанні продуктивних та екологічних функцій і забезпечення сталого розвитку. У зв’язку з цим актуальним завданням є моніторинг, оцінювання стану чорноземів і застосування необхідних заходів з їх охорони та підвищення родючості. Наведено характеристику природно-кліматичних умов ґрунтоутворення чорноземів України та зон їх поширення. Надано оцінку сучасному стану чорноземів як об’єкту сільськогосподарського використання, наведено їх бонітети й агропотенціали.

Доведено, що інтенсивне використання чорноземів України супроводжується розвитком таких деградаційних процесів, як утрата гумусу та поживних речовин, переущільнення, кіркоутворення, ерозія, підкислення та ін. Визначено пріоритети ґрунтознавчої політики в Україні, заходи зі збереження, підвищення родючості та ефективного використання чорноземів.

Видається  українською, російською та англійською мовами.

ISBN 978-617-7927-96-8

Український чорнозем-140 років після В. В. Докучаєва : сучасний стан, еволюція та управління : монографія / С. А. Балюк, В. В. Медведєв, В. Б. Соловей, Л. І. Воротинцева, Л. А. Янсе. Харків: ДІСА ПЛЮС, 2021. 192 с.

Автор

, , , ,

Тема

en_USEnglish