» Scientific publications » Управління живленням сільськогосподарських культур в умовах погодно-кліматичних флуктуацій

Управління живленням сільськогосподарських культур в умовах погодно-кліматичних флуктуацій

151.20

SKU: 35007 Category:

Наведено Концепцію інтегрованого управління живленням сільськогосподарських культур за різних погодно-кліматичних умов. Розкрито основні напрями адаптації сільського господарства до екстремальних гідротермічних умов, що складаються упродовж вегетації рослин, та перспективність і ефективність цілеспрямованого інтегрованого управління живленням рослин як одного з найбільш пластичних методів реагування. Визначено керівну ідею і методи удосконалення існуючих практик ведення сільського господарства в умовах екстремальних погодних змін. Представлено результати польових досліджень ефективності таких елементів адаптивного управління живленням, як оптимізація форм, строків і способів (зокрема способів локалізації) застосування добрив, збалансованості окремих елементів живлення рослин у певні фази росту та розвитку культур, використання препаратів ріст стимулювальної та стресопротекторної дії тощо.

Розраховано на фахівців у галузі агровиробництва, керівників господарств різних форм власності, працівників наукових і освітніх установ, студентів, аспірантів та докторантів агрономічних спеціальностей.

 

ISBN 978-966-540-545-0

Управління живленням сільськогосподарських культур в умовах погодно-кліматичних флуктуацій: монографія / Мірошниченко М. М., Носко Б. С., Гладкіх Є. Ю., Христенко А. О., Ревтьє-Уварова А. В., Сябрук Л. П., Панасенко Є. В., Круподеря Ю. О., Арцих Р. С., Панасенко О. В., Мельничук А. О., Смиченко В. М.; за наук. ред. М.М. Мірошниченка та Є.Ю. Гладкіх. Київ: Аграрна наука, 2022. 160 с.

Автор

, , , , ,

Тема

en_USEnglish