» Scientific publications » Узгодження національної класифікації ґрунтів з WRB 2014–2022. Керівні принципи

Узгодження національної класифікації ґрунтів з WRB 2014–2022. Керівні принципи

0.00

SKU: 35056 Category:

Посібник призначено для вирішення актуальної проблеми гармонізації назв ґрунтів української класифікації зі Всесвітньою реферативною базою ґрунтових ресурсів (WRB) з метою успішної інтеграції науковців та їх досліджень у світовий інформаційний простір. Визначено доцільність порівняння не класифікаційних конструкцій, а конкретної номенклатури ґрунтів з притаманним їм набором діагностичних властивостей. Висвітлено методологічні та методичні особливості порівняння назв ґрунтів, показано алгоритм пошуку відповідників на різних таксономічних рівнях національної та міжнародної класифікацій ґрунтів з наведенням технічних прикладів. Розроблено кореляційні таблиці порівняння назв ґрунтів у легендах карт масштабу 1 : 750 000 та 1 : 200 000.

Видання рекомендоване науковцям, викладачам, аспірантам і студентам сільськогосподарських, біологічних та географічних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти, а також спеціалістам, діяльність яких пов’язана з раціональним використанням ґрунтових ресурсів.

The manual is intended to solve the urgent problem of harmonizing the names of soils in the Ukrainian soil classification with the World Reference Base for Soil Resources (WRB) with the aim of successfully integrating scientists and their research into the global information space. The expediency of comparing classification structures and a specific nomenclature of soils with their inherent set of diagnostic properties is argued with specific examples.

The methodological and methodical features of comparing soil names are highlighted, an algorithm for searching for correspondence at different taxonomic levels of the national and international soil classification is shown, and technical examples are given.

ISBN 978-617-8122-72-0

 https://doi.org/10.31073/issar.978-617-8122-72-0

Соловей В. Б., Лебедь В. В., Балюк С. А., Лактіонова Т. М., Левін А. Я. Узгодження національної класифікації ґрунтів з WRB 2014–2022. Керівні принципи. Посібник. Харків : ДИСА, 2023.–64 с.

Тема

Автор

, , , ,

en_USEnglish