» Scientific publications » Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери

Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери

62.40

SKU: 34944 Category:

У збірнику представлено тези наукових доповідей молодих науковців – учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та спеціалістів «Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери», присвяченої 65-річчю заснування Національного наукового центру “Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, що відбулася 2–3 червня 2021 року. Матеріали збірника є результатами дослідницьких робіт молодих учених, спрямованих на вирішення актуальних проблем сучасної аграрної науки, у них висвітлено внесок молодих дослідників у теоретичні і практичні аспекти ґрунтознавства, агрохімії та землеробства, сучасні підходи до регулювання живлення рослин, агрохімічного забезпечення агровиробництва, охорони та збалансованого використання ґрунтів. Організаційний комітет конференції плекає надію, що публікація творчих наробків молодих науковців сприятиме розширенню обсягу інформації про ґрунти України.

Видання рекомендоване для наукових працівників, фахівців аграрного виробництва, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів та спеціалістів з сільського господарства.

Збалансоване управління ґрунтовими ресурсами – запорука сталого розвитку агросфери: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяченої 65-річчю заснування Національного наукового центру “Інституту ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського”, 2–3 червня 2021 р. Харків, 2021. 148 с.

Тема

,

en_USEnglish