» News » Система вимірювань відповідає стандарту

Система вимірювань відповідає стандарту

4 серпня 2023 року в Інституті було проведено аудит спеціалістами ДП «Харківстандартметрологія», за результатами якого три вимірювальні (аналітичні) лабораторії — відділ охорони ґрунтівлабораторія органічних добрив і гумусу та лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології отримали Свідоцтва про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 («Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»), тим самим підтвердивши свою компетентність у проведені вимірювань у сфері контролю стану навколишнього природного середовища, в т.ч. контролю стану ґрунту, води, атмосферного повітря, а також рослин, добрив (органічних та органо- мінеральних), поліпшувачів ґрунту та торфу.

en_USEnglish