» News » Стратегія розвитку землеробства для гарантованої продовольчої безпеки

Стратегія розвитку землеробства для гарантованої продовольчої безпеки

13 травня 2024 р. відбулося засідання Президії НААН під головуванням президента, академіка Я. Гадзало, в якому взяв участь директор Інституту, професор С. Балюк.

Члени Президії заслухали й обговорили доповідь директора Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН», члена-кореспондента НААН М. Ткаченка «Стратегічні напрями розвитку систем землеробства та землекористування в контексті забезпечення продовольчої безпеки держави».

Висловлено загальну обґрунтовану думку, що досягнення продовольчої безпеки і стабільності держави у сучасних обставинах  потребує вирішення численних проблем, пов’язаних зі зміною клімату, продовольчою та водною безпекою, деградацією земель та втратою біорізноманіття під впливом воєнних дій. Комплексні наукові дослідження за цими напрямами здійснюються вченими дослідницьких установ Національної академії аграрних наук України в межах виконання програм наукових досліджень.

У виступі директора ННЦ ІҐА С. Балюка відмічено значущі розробки Інституту — керівні принципи узгодження національної класифікації ґрунтів з WRB; методологічні основи діагностики особливо цінних, деградованих та малопродуктивних ґрунтів; прогностичні моделі напряму розвитку гідродефіцитних ґрунтів залежно від меліоративних навантажень та деградаційних процесів; методичні засади визначення стану ґрунтового покриву на основі сукупного аналізу результатів наземних досліджень та даних космічної зйомки. Особливо важливим є започаткування нового напряму наукових досліджень — визначення впливу воєнних дій на агроекологічний стан земель сільськогосподарського призначення (розроблено цифрові карти руйнації ґрунтового покриву угідь в зоні бойових дій, методологічні та методичні засади визначення збитків, завданих ґрунтам України).

У постанові Президії НААН проголошено ряд заходів, обов’язкових до виконання профільними інститутами:

– підготувати проєкт Концепції відновлення земель сільськогосподарського призначення, які зазнали порушень і забруднень в результаті військових дій, в контексті реалізації Указу Президента України від 09 жовтня 2023 року № 681/2023 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 09 жовтня 2023 року «Про Стан забезпечення продовольчої безпеки»;

– підготувати наукове видання: «Інноваційно-інвестиційні засади розвитку землеробства для забезпечення продовольчої безпеки держави»;

– у корегуванні завдань наукових досліджень на 2025 рік, а також формуванні програм наукових досліджень на 2026-2030 рр. передбачити проєкти фундаментальних і прикладних досліджень з питань щодо відновлення, реабілітації, рекультивації та подальшого високопродуктивного використання земель сільськогосподарського призначення, порушених внаслідок воєнних дій;

– підготувати аналітичну довідку щодо напрямів раціонального використання деградованих земель, порушених внаслідок воєнних дій.

en_USEnglish