» Topics of dissertation research of applicants for higher education

Topics of dissertation research of applicants for higher education

Теми дисертаційних досліджень здобувачі формулюють в межах напрямів досліджень відділів та лабораторій, до яких вони прикріплені.

Наукові дослідження за темою дисертаційної роботи проводяться здобувачами в межах фундаментальних і прикладних завдань програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України, виконавцем яких є Інститут, і спрямовані на наукове забезпечення державної політики України у сфері охорони ґрунтів та агрохімічного забезпечення агропромислового виробництва.

ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201 АГРОНОМІЯ

  1. Агрогрунтознавче обґрунтування сільськогосподарського використання земель урбанізованих територій (Медведєва Юлія)
  2. Агрогенна трансформацiя властивостей зрошуваних ґрунтів Степу Північного (Парнарін Роман)
  3. Наукові засади визначення гранулометричного складу методом лазерної дифракції ґрунтів різних типів ґрунтоутворення (Винокурова Надія)
  4. Агроекологічна та економічна оцінка пошкоджених війною сільськогосподарських земель (Гончарова Анна)
  5. Агрономічна та економічна ефективність використання донних відкладень в землеробстві (Руденко Дарія)

ТЕМАТИКА ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЮ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 091 БІОЛОГІЯ

  1. Роль мікроміцетів у біоіндикації та підтримці здоров’я чорнозему опідзоленого за умов фунгіцидного навантаження (Гетьман Яна)
  2. Трансформація властивостей агрогенних осушуваних грунтів Західного Полісся України за різного господарського використання (Мелимука Роман)
  3. Термічний режим темно-сірих опідзолених ґрунтів на плакорних і схилових місцеположеннях у Лісостеповій частині Харківської області (Троценко Олена)
  4. Вплив місцевих ресурсів на властивості та показники родючості дерново-підзолистих ґрунтів Західного Полісся (Шекель Анастасія)
  5. Закономірності трансформації органічної речовини дерново-підзолистого ґрунту під впливом систем удобрення в Західному Поліссі (Шовкун Олексій)

Фундаментальні та прикладні завдання ПНД НААН, в межах яких проводяться дослідження здобувачами вищої освіти за темою дисертаційної роботи (ОНП «Агрономія»)

Фундаментальні та прикладні завдання ПНД НААН, в межах яких проводяться дослідження здобувачами вищої освіти за темою дисертаційної роботи (ОНП «Біологія»)

en_USEnglish