» News » Участь вчених ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в Доповіді ФАО про стан чорноземних ґрунтів світу

Участь вчених ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» в Доповіді ФАО про стан чорноземних ґрунтів світу

Співробітники нашого Інституту стали учасниками великого колективу авторів міжнародної монографії про сучасний стан чорноземоподібних ґрунтів (black soils) світу та напрями його поліпшення, яку нещодавно видано в Римі Продовольчою та сільськогосподарською організацією Об’єднаних Націй (ФАО) (FAO. 2022. Global status of black soils. Rome. https://doi.org/10.4060/cc3124en ). Нова книга ФАО є першою спробою узагальнити та переглянути стан black soils на основі внесків усіх залучених експертів з усіх країн, де до black soils відносять найбільш цінні для продовольчої безпеки ґрунти, що мають високий вміст органічного карбону (понад 1,2 %) у верхньому горизонті з потужністю не менше 25 см, ємністю катіонного обміну понад 25 смоль/кг та насиченістю основами понад 50 %. В Україні до цих ґрунтів належать також лучно-чорноземні, темно-сірі опідзолені та темно-каштанові.

Особлива увага світу до стану black soils зумовлена їх високою придатністю для сільського господарства завдяки природній родючості, високому вмісту органічного вуглецю та активності ґрунтового біорізноманіття. Ці ґрунти підлягають інтенсивному використанню але, у багатьох випадках, застосовуються нестійкі практики управління ґрунтами, що призводить до їх деградації, і це є основною причиною занепокоєння.

У трьох із п’яти розділів книги представлено матеріали наших колег щодо стану українських чорноземів: Розділ 2. Глобальне поширення та характеристика чорноземів — Соловей В.Б., Лебедь В.В., Залавський Ю.В., Накісько С.Г. Розділ 4. Стале управління чорноземами: від практики до політики — Балюк С.А., Мірошниченко М.М., Скрильник Є.В., Захарова М.А., Воротинцева Л.І., Гетманенко В.А. Розділ 5. Висновки та рекомендації — Мірошниченко М.М.

Участь в інтернаціональній публікації є не лише вагомим внеском у міжнародну діяльність із захисту чорноземів, але й важливим підтвердженням публікаційної активності наших колег у зарубіжних виданнях.

en_USEnglish