» News » The FARMWISE project has started. Constituent meeting of participants

The FARMWISE project has started. Constituent meeting of participants

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» з 1 січня 2024 до 31 грудня 2026 р. у складі міжнародного консорціуму виконуватиме роботу за проєктом «Future Agricultural Resource Management and Water Innovations for a Sustainable Europe» FARMWISE (Майбутнє управління сільськогосподарськими ресурсами та водні інновації для сталої Європи) в рамках програми «ГОРИЗОНТ-Європа». Право на участь у проєкті команда науковців здобула за результатами конкурсу «Знання та інноваційні рішення в сільському господарстві для забезпечення доступності та якості води». Грантову угоду підписано в ґрудні 2023.

Консорціум проєкту включає 20 партнерів з 12 країн Європи — Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Швейцарія, Польща, Іспанія, Німеччина, Італія, Велика Британія, Франція, Ірландія та Україна.  Координатор проєкту і керівник консорціуму  — професор Лундського університету Ронні Берндсон.

Основна мета проєкту FARMWISE полягає в тому, щоб надати фермерам, органам місцевого самоврядування та політикам інструменти підтримки ухвалення рішень для сталого управління сільським господарством відповідно до наявних ґрунтових ресурсів і водозабезпечення за різних сценаріїв змін клімату і землекористування. Проєкт об’єднає різні бази даних, що містять топографічні, ґрунтові, гідрогеологічні, антропогенні та кліматичні дані в різних масштабах, включаючи національні дані, дані на рівні ЄС і супутникові. Для виконання завдань буде застосовано різні передові технології, включаючи інтелектуальні біосенсори, алгоритми машинного навчання і глибокого навчання для моделювання якості ґрунтів, підземних і поверхневих вод, забруднення нітратами, важкими металами, пестицидами, мікроорганізмами тощо.

Перша зустріч всіх учасників проєкту — установча нарада відбулася 10 і 11 січня 2024 р. у Лундському Університеті (м. Лунд, Швеція). Очними учасниками зустрічі були більше 40 представників партнерів консорціуму.

Науковий керівник-координатор української частини проєкту, заступник директора з наукової роботи, член-кор. НААН, д.б.н. Микола Мірошниченко представив презентацію українського партнера проєкту. У доповіді керівник розкрив план діяльності ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського» в рамках проєкту, розподіл обов’язків серед членів команди-виконавця, об’єкти досліджень та очікувані результати.

Крім того для обмеженої кількості закордонних партнерів було передбачено можливість спостереження за перебігом зустрічі в режимі онлайн. Від ННЦ ІГА в онлайн форматі взяла старший науковий співробітник відділу агрохімії імені академіка НААН Б.С. Носка, к.с.-г.н. Євгенія Гладкіх.

Учасники наради опрацювали й узгодили порядок виконання робіт за окремими робочими пакетами проєкту, структуру гармонізованих спостережень та формати збирання необхідної інформації.

en_USEnglish