» Вчена рада

Вчена рада

Вчена рада здійснює свою діяльність відповідно Наказу НААН «Про утворення і затвердження складу Вченої ради ННЦ Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» №  69 – к від 26 лютого 2018 року та Наказу НААН «Про продовження повноважень  Вченої ради ННЦ Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» №  66 – к від 19 лютого 2021 року Голова Вченої ради: академік НААН, д.с.-г.н., проф. Балюк С.А. Заступник Голови Вченої ради: член-кореспондент НААН, д.б.н., с.н.с. Мірошниченко М.М. Секретар: к.с.-г.н, с.н.с. Шимель В.В.
 1. Балюк Святослав Антонович – директор Національного наукового центру    «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені   О.Н.Соколовського», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН;
 1. Мірошниченко Микола Миколайович – заступник директора з наукової роботи, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НААН;
 2. Шимель Валентина Володимирівна – вчений секретар, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Анісімова Ольга Вікторівна – заступник директора з економічних питань та інноваційної діяльності, кандидат економічних наук, доцент;
 1. Анісімов Віктор Іванович – заступник директора з виробництва;
 1. Воротинцева Людмила Іванівна – завідувач аспірантури, провідний науковий співробітник лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Гаврилюк Володимир Андрійович – директор Поліської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат   сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник;
 1. Захарова Марина Анатоліївна – завідувач лабораторії родючості зрошуваних і солонцевих ґрунтів, кандидат сільськогосподарських наук, старший дослідник;
 1. Крилач Світлана Іванівна – старший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН Медведєва В.В., кандидат сільськогосподарських наук, голова Ради молодих учених;
 1. Коляда Валерій Петрович – завідувач лабораторії охорони ґрунтів від ерозії та дистанційних методів дослідження, кандидат сільськогосподарських наук;
 1. Лазебна Марина Євгеніївна – провідний науковий співробітник лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Лісовий Микола Вікторович – головний науковий співробітник лабораторії польових досліджень з добривами та управління якістю продукції, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Момот Ганна Феліксівна – завідувач відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації,  кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник;
 1. Парасочка Інна Федорівна – завідувач відділу науково-економічної діяльності, інновацій та координації міжнародного співробітництва, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Пліско Ірина Владленівна – завідувач лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка НААН Медведєва В.В., доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Скрильник Євген Володимирович – завідувач лабораторії органічних добрив і гумусу, доктор сільськогосподарських наук, професор;
 1. Соловей Вадим Борисович –    завідувач відділу  ґрунтових ресурсів, кандидат сільськогосподарських наук,  старший науковий співробітник;
 1. Солоха Максим Олександрович – завідувач лабораторії інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
 1. Старченко Олена Іванівна – завідувач сектору мікробіології ґрунтів, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник;
 1. Трускавецький Роман Степанович – головний науковий співробітник лабораторії родючості гідроморфних і кислих ґрунтів,  доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН;
 1. Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна – завідувач лабораторії польових досліджень з добривами та управління якістю продукції, кандидат сільськогосподарських наук;
 1. Фатєєв Анатолій Іванович – завідувач відділу охорони ґрунтів, доктор сільськогосподарських наук, професор, голова профспілкового комітету;
 1. Цапко Юрій Леонідович –  завідувач лабораторії родючості гідроморфних і  кислих ґрунтів, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
en_USEnglish