» News » Всеукраїнський круглий стіл «Моніторинг та охорона земель: напрями відродження»

Всеукраїнський круглий стіл «Моніторинг та охорона земель: напрями відродження»

4 жовтня 2017 року у приміщенні Президії Національній академії аграрних наук України відбувся Всеукраїнський круглий стіл на тему «Моніторинг та охорона земель: напрями відродження», на якому обговорювались питання відновлення в Україні загальнонаціональної системи спостережень за використанням земель сільськогосподарського призначення та впровадження дієвих механізмів їх охорони в ринкових умовах господарювання. У роботі круглого столу взяли участь народні депутати України – заступники голови Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, представники органів виконавчої влади, наукових та державних установ, громадських організацій. Засідання відкрив Президент Національної академії аграрних наук України, академік НААН Гадзало Ярослав Михайлович. Модератором круглого столу виступив Новаковський Леонід Якович, д.ек.н., академік НААН, член міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин при Президентові України.

Під час роботи круглого столу було представлено три основні доповіді. Від Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» з основною доповіддю «Стан, охорона та відтворення ресурсного потенціалу земель сільськогосподарського призначення» виступив директор Інституту, академік НААН С.А. Балюк.

У доповіді проаналізовано сучасний стан земельних ресурсів України, висвітлено головні чинники його погіршення. Відзначено, що загрозливого характеру набули деградаційні процеси. Найбільшого розповсюдження набули дегуміфікація та зниження вмісту поживних елементів, фізична деградація, ерозія, забруднення та ін. Збитки лише за недоотримання сільськогосподарської продукції складають близько 20 млрд грн на рік. При цьому погіршується і якість сільськогосподарської продукції, падає рівень інвестицій.

Висвітлено основні, невирішені проблеми управління ґрунтовими ресурсами в Україні, зокрема, відсутність ефективної системи моніторингу ґрунтів, гармонізованої з європейським моніторингом ґрунтового покриву.

Ситуація погіршуватиметься, якщо не будуть узгоджені дії як окремих фізичних осіб – фермерів, так і представників виконавчої та законодавчої влади, особливо в контексті глобальних змін клімату, незавершеності земельної реформи та необхідності досягнення нейтрального рівня деградації. Необхідний поступовий перехід на методику моніторингу ґрунтів відповідно до європейської моделі з прив’язкою до системи географічних координат. Мова йде про модернізацію агрохімічної паспортизації та її наближення до європейських зразків.

Об’єднуючи матеріали грунтового обстеження, агрохімічної паспортизації, еколого–меліоративного моніторингу, моніторингу земель, даних наукових установ та ВУЗів, можна створити унікальну базу даних та грунтово-інформаційну систему  з урахуванням міжнародних вимог. У цьому плані розпочато роботу по створенню на базі ННЦ ІГА Грунтово-інформаційного центру ґрунтових ресурсів як складової частини глобальної інформаційної мережі.

Запропоновано основні пріоритетні напрями діяльності з охорони та відтворення ресурсної потенціалу ґрунтів України. Вони включають: усунення дефіциту вологи, бездефіцитний баланс органічної речовини, усунення дисбалансу поживних елементів, охорону ґрунтів від ерозії та інших видів деградації, меліорацію кислих і солонцевих ґрунтів, реконструкцію та відновлення зрошувальних і осушувальних систем.

Країні вкрай потрібне оновлення інформації про ґрунти, проведення ґрунтового обстеження, розроблення дієвої системи моніторингу ґрунтів, створення й функціонування грунтово-інформаційного центру.

В обговоренні взяли участь: Колмаз Ю.Т. – в.о. начальника Управління охорони земельних та водних ресурсів Мінприроди України; Новаковський Л.Я. – д.ек.н., академік НААН, член міжвідомчої робочої групи з аналізу стану додержання законодавства у сфері земельних відносин при Президентові України; Камінський В.Ф. – д.с.-г.н., проф., академік НААН, академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН»; Жилкін В.А. – перший заступник Генерального директора ДУ «Інститут охорони ґрунтів України»; Третяк А.М. – член-кор. НААН, д.ек.н., проф., директор Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України; Калюжний М.Н. – голова Ради Асоціації «Земельна спілка України»; Новіков Г.В. – голова Аграрного союзу України; Поліщук О.Г. – к.ю.н., директор Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації; Козаченко Л.П. – народний депутат України, Голова підкомітету з питань економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин; Добряк Д.С. – член-кор. НААН, завідувач кафедри управління земельними ресурсами Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Під час обговорення було зазначено, що ефективне використання, відтворення й охорона земель сільськогосподарського призначення – надзвичайно актуальне завдання сьогодення, розв’язати яке можна тільки здійсненням економічних, екологічних, організаційних та інших заходів, у т.ч. й удосконаленням чинного законодавства у сфері охорони земель. Враховуючи, що стан земельних ресурсів, з огляду на цілу низку причин, за останні десятиріччя суттєво погіршився, система його контролю повинна відповідати певним правилам. Моніторинг земель має стати основоположним заходом, що сприятиме виправленню ситуації. Створюючи сучасну систему моніторингу та охорони ґрунтів, Україні необхідно враховувати міжнародний досвід. Зі становленням повноцінної приватної власності на землю інтерес до охорони і підвищення родючості ґрунтів зростатиме, як і обсяги відповідних робіт.

Підготовлено проект Рішення Всеукраїнського круглого столу «Моніторинг та охорона земель: напрями відродження». Створено комісію з доопрацювання проекту.

en_USEnglish