» News » З нагоди Дня науки

З нагоди Дня науки

Нині система науки України опинилася в нових реаліях функціонування і сьогодні основним прагненням українських учених є гасло «НАУКА ЗАРАДИ МИРУ!».

В умовах воєнного стану ННЦ «ІГА імені О. Н. Соколовського» докладає максимум зусиль для забезпечення сталості науково-дослідної роботи, виконання фундаментальних та прикладних досліджень. Демонстрацією нових рішень та концепцій для розвитку науки стало вихід друком у 2022 р. низки наукових видань.

З огляду на важливість завдань, обов’язок наукової аграрної спільноти окреслити проблеми стану ґрунтового покриву в країні, який зазнав руйнації, деградації, забруднення і засмічення внаслідок збройної агресії російської федерації. Науковцями запропоновано шляхи усунення наслідків бойових дій на землях сільськогосподарського призначення; визначити шкоду та збитки, заподіяні земельному фону та ґрунтовим ресурсам України (ВПЛИВ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ТА ВОЄННИХ ДІЙ НА СУЧАСНИЙ СТАН ҐРУНТОВОГО ПОКРИВУ, ОЦІНКА ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ, ЗАХОДИ З ВІДНОВЛЕННЯ / С.А. БАЛЮК, А.В. КУЧЕР, М.О. СОЛОХА, В.Б. СОЛОВЕЙ, К.Б. СМІРНОВА, Г.Ф. МОМОТ, А.Я.ЛЕВІН).

Розроблена система адаптивно-ландшафтних заходів захисту ґрунтів Донецького регіону від ерозії включає наукові та технологічні заходи, що спрямовані на регулювання антропогенних навантажень в межах допустимого ризику ерозії схилових територій Донецького регіону, а також сприяють зменшенню ерозійних втрат і підвищенню ефективності технологій обробітку (СИСТЕМА АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНИХ ЗАХОДІВ ЗАХИСТУ ҐРУНТІВ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ ВІД ЕРОЗІЇ / Н.В. ТЮТЮННИК, О.В. КАЧАНОВА, В.П. КОЛЯДА, А.О. АЧАСОВА).

Розглянуто основи ґрунтового дешифрування як міждисциплінарної наукової діяльності, спрямованої на інтерпретацію результатів обробки даних багатоспектрального космічного сканування для всебічного визначення показників та властивостей ґрунтів як складової створення сучасних систем інформаційного забезпечення моніторингу сільськогосподарських земель України (БИНДИЧ Т.Ю. БАГАТОСПЕКТРАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ СКАНУВАННЯ ГРУНТОВОГО ПОКРИВУ В МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ).

Запропоновано концепцію інтегрованого управляння живленням сільськогосподарських культур за різних погодно-кліматичних умов. Розкрито основні напрями адаптації сільського господарства до екстремальних гідротермічних умов, що складаються упродовж вегетації рослин, та перспективність і ефективність цілеспрямованого інтегрованого управління живленням рослин як одного з найбільш пластичних методів реагування (УПРАВЛІННЯ ЖИВЛЕННЯМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПОГОДНО-КЛІМАТИЧНИХ ФЛУКТАЦІЙ / М.М. МІРОШНИЧЕНКО, Б.С. НОСКО,Є.Ю. ГЛАДКИХ, А.О. ХРИСТЕНКО, А.В. РЕВТЬЄ-УВАРОВА, Л.П. СЯБРУК, Є.В. ПАНАСЕНКО, Ю.О. КРУПОДЕРЯ, Р.С. АРЦИХ, О.В.ПАНАСЕНКО, А.О.МЕЛЬНИЧУК, В.М.СМИЧЕНКО).

Викладено проблеми дослідження еродованих ґрунтів, зроблено огляд існуючих методів дослідження процесів водної та вітрової ерозії ґрунтів та можливостей використання деяких неконтактних та дистанційних методів для дослідження ерозійнонебезпечних земель («ІНФОРМАТИВНІСТЬ ТА ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕГРУВАННЯ НАЗЕМНИХ ТА ДИСТАНЦІЙНИХ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ЕРОЗІЙНОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗЕМЕЛЬ / А.О. АЧАСОВА, О.В. КРУГЛОВ, В.П. КОЛЯДА, П.Г. НАЗАРОК, А.Б. АЧАСОВ, М.В. ШЕВЧЕНКО, П.Б. ТАРНОПІЛЬСЬКИЙ).

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ МОЖНА ПЕРЕГЛЯНУТИ АБО ЗАМОВИТИ У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ННЦ «ІГА ІМЕНІ О. Н. СОКОЛОВСЬКОГО».

en_USEnglish