» News » Meeting with a professional practitioner

Meeting with a professional practitioner

27 грудня 2023 року у рамках знайомства з досвідом професіоналів-практиків відбулася онлайн-зустріч аспірантів здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 201 Агрономія, 091 Біологія та молодих науковців Інституту з головним агрохіміком компанії Кернел, кандидатом с.-г. наук Олександром Доценко.

Тема доповіді: «Агрохімсупровід та особливості застосування добрив у компанії Кернел». Олександр Васильович розповів про новітні практики й інновації агровиробництва, які застосовуються компанією Кернел – однією із провідних виробників агропродукції в Україні. У доповіді було представлено систему агрохімобстеження сільськогосподарських земель, особливості проведення польових досліджень, окреслено напрями діяльності власних агрохімлабораторій компанії. Акцентовано увагу на застосуванні компанією технології локально-стрічкового внесення добрив з метою створення комфортних зон для розвитку кореневої системи рослин та ефективного засвоєння поживних речовин. Важливим заходом є виділення зон продуктивності на окремих полях як основи для диференціювання технологій обробітку ґрунту та запровадження системи точного землеробства.

Розповідь фахівця містила також питання про ефективність посіву культур з рідкими комплексними добривами, застосування добрив і біопрепаратів, вирощування сидератів, важливість урахування співвідношення катіонів в обмінному комплексі ґрунтів, про роль мікробіоти в живленні рослин (мікоризна сітка), про практичний розвиток напряму «вуглецевих кредитів».

Після доповіді було активне та цікаве обговорення практичних питань. Слухачі цікавилися особливостями відбору проб ґрунту, застосуванням дистанційних методів у точному землеробстві,  особливостями внесення добрив, застосування біопрепаратів для підвищення продуктивності вирощуваних культур.

Дякуємо Олександру Васильовичу за доповідь та практичний досвід, яким він поділився з аспірантами та молодими вченими Інституту!

en_USEnglish