» News » Звіт директора Інституту, академіка НААН, Балюка Святослава Антоновича

Звіт директора Інституту, академіка НААН, Балюка Святослава Антоновича

18 квітня 2018 року в Національній академії аграрних наук України відбулися збори Відділення землеробства, меліорації та механізації, на яких зі звітом про наукову, науково-педагогічну, науково-виробничу, громадську діяльність за 2015-2017 рр. виступив директор Інституту, академік НААН С.А. Балюк.

У звіті зазначено, що напрями його діяльності пов’язані з науковим забезпеченням охорони та раціонального використання ґрунтів, управлінням ґрунтовими ресурсами та родючістю ґрунтів шляхом виконання Державних програм, програм наукових досліджень НААН, наукових досліджень в рамках Державного фонду фундаментальних досліджень, міжнародних проектів. За його активної участі формується і реалізовується державна ґрунтова політика, підготовлено низку проектів нормативно-правових документів, зокрема Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо механізмів удосконалення збереження ґрунтів та економічного стимулювання відтворення їх родючості», ряд пропозицій, в т.ч. до Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням, Звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України щодо подолання кризової ситуації у сфері охорони земель.

Академіком С.А. Балюком взято участь у Парламентських слуханнях «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі»Міжвідомчій нараді на базі Мінприроди України «Опрацювання шляхів досягнення нейтрального рівня деградації земель та встановлення відповідних національних завдань». За ініціативою академіка НААН С.А. Балюка та під його керівництвом розпочато роботу зі створення Національного ґрунтово-інформаційного центру.

Питання збереження та примноження родючості ґрунтів неодноразово висвітлено на шпальтах газет «Голос України», у численних виступах на телебаченні та радіо.

За результатами проведених досліджень отримали подальший розвиток нові теоретичні положення, розроблено Стратегію збалансованого використання, відтворення і управління ґрунтовими ресурсамиНаціональну програма охорони ґрунтів України (наукове видання)Державну програму «Великомасштабне обстеження ґрунтового покриву України» (наукове видання)Концепцію організації і функціонування моніторингу ґрунтів в Україні з урахуванням європейського досвіду, обгрунтовано наукове забезпечення управління ґрунтовими ресурсами в контексті євроінтеграційних процесів. За період 2015-2017 рр. опубліковано 113 наукових праць, з них 12 монографій (у співавторстві), у т.ч. «Меліорація ґрунтів: систематика, перспективи, інновації», з них за кордоном – 5 (найбільш вагома – «Світові ґрунтові ресурси»), 28 статей у міжнародних і фахових виданнях.

Нормативну базу країни поповнено 109 НД з них: ДСТУ – 88, ДСТУ ISO –21. Створено 2 галузевих стандартних зразка і 1 Державний стандартний зразок. Створена і функціонує Державна служба стандартних зразків, ТК «Якість ґрунтів».

Результатом реалізації міжнародних проектів, за керівництвом С.А. Балюка, є Національна цифрова карта органічного вуглецю та його запасів в ґрунтах як складова частина Глобальної карти, проведення тренінгу-семінару з управління засоленими ґрунтами, у якому взяли участь фахівці 12 країн, в межах виконання якого підготовлено: «Керівництво з управління засоленими ґрунтами»наукове видання «Оцінювання екосистемних послуг засолених ґрунтів під впливом меліорації». Виконується в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку (за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID) грантовий проект «Розробка моделей системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах з подальшою імплементацією їх у суспільно-громадську діяльність ГО «УТҐА» та в практику землекористування».

Академіком С.А. Балюком формується наукова школа «Еволюція, агроекологія і нормативне забезпечення зрошуваних і солонцевих земель».

en_USEnglish