» News » Звітну координаційно-методичну нараду виконавців ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» проведено

Звітну координаційно-методичну нараду виконавців ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» проведено

11, 14 та 15 листопада 2022 року у Національному науковому центрі «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» відбулося засідання координаційно-методичної ради з проблем ґрунтознавства, агрохімії, охорони ґрунтів щодо підсумків виконання завдань ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси України: інформаційне забезпечення, раціональне використання, менеджмент, технології» у 2022 році (в режимі оф-лайн і он-лайн). За Програмою виконується 40 завдань 2-го рівня, з них 28 фундаментальні, 10 прикладні, 2 короткотермінові прикладні. В цілому установ виконавців програми 15, в тому числі 6 – заклади вищої освіти без фінансування.

Згідно програми наради проведено два пленарних засідання, на яких керівник ПНД НААН 1 «Ґрунтові ресурси: прогноз розвитку, збалансоване використання та управління» академік НААН С.А. Балюк доповів про хід виконання Програми у 2022 році, заслухано наукову доповідь завідувача лабораторії охорони ґрунтів і дистанційних методів дослідження, кандидата с.-г. наук Коляди В.П. «Диомид Павлович Рижиков – біографічний опис життя видатного практика та вченого у сфері протидефляційного захисту ґрунтів України». На засіданнях секцій «Ґрунтознавство» (Підпрограма 1 «Забезпечення раціонального використання та сталого управління ґрунтовими ресурсами України», керівник – Соловей В.Б., кандидат с.-г. наук), «Охорона ґрунтів» (Підпрограма 2 «Системи запобігання та припинення процесів деградації земель для збереження здоров’я ґрунтів та гармонізації їх продуктивних і екологічних функцій», керівник – Коляда В.П., кандидат с.-г. наук), «Агрохімія» (Підпрограма 3, керівник – Мірошниченко М.М., член-кореспондент НААН, доктор біол. наук) заслухано звіти про виконання НДР у 2022 році, які за підсумками проведення наради затверджено. Рішенням координаційно-методичної ради затверджено оновлений склад координаційно-методичної ради та план роботи на перше півріччя 2023 року. Обговорено питання, на яких необхідно зосередити зусилля для успішного виконання Програми наукових досліджень і реалізації результатів щодо законодавчого, нормативного, нормативно-методичного, інформаційного, технологічного забезпечення охорони ґрунтів. Підготовлено пропозиції до НААН щодо звернення до: Міністерства аграрної політики та продовольства України про необхідність прискорення розробки та прийняття Загальнодержавної цільової програми використання та охорони земель, Кабінету Міністрів України – про внесення доповнень до плану заходів Національного плану дій щодо боротьби з деградацією земель та опустелюванням з вирішення питань пов’язаних із впливом збройної агресії на ґрунтовий покрив України, розробки та прийняття Закону України «Про збереження ґрунтів та охорони їх родючості».

en_USEnglish