» Public Organization " Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists "(PO "USSSA")

Public Organization " Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists "(PO "USSSA")

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА) зареєстровано Міністерством юстиції України 31 серпня 1992 року, свідоцтво № 254 – всеукраїнське об’єднанням громадян, яке створено відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». Рішенням Х з’їзду делегатів Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків від 26.06.2017 року затверджено нове найменування Товариства – Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» ГО(«УТҐА»). Товариство має статус всеукраїнської громадської організації та здійснює свою діяльність на території України.

The purpose of the Society's activity – є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, наукових прав та інших інтересів членів Товариства та сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства, створення сприятливих умов для повного творчого, інтелектуального потенціалу членів Товариства, підтримка та стимулювання особистих і колективних ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу в галузі ґрунтознавства та агрохімії.
The highest governing body of the Society is the Congress of soil scientists and agrochemists, which is convened by the Central Council of the Society at least once every four years.
In the period between congresses, the highest governing body of the Society is the Central Council of the Society.
To conduct current work, the Central Council of the Society elects the Presidium consisting of the General Secretary, Deputy General Secretaries, the President, the Chief Academic Secretary, and members of the Presidium.
The President is appointed by the Central Council from the separate unit that will hold the next Society Congress.
The General Secretary of the Society represents the Society in relations with state bodies of executive power, public, international public (non-governmental) organizations and citizens.
The basis of the Society is made up of separate subdivisions (in the regions of Ukraine), which are created according to the place of work, study or residence of their members. The highest governing body of a separate subdivision is the General Assembly of members of the separated subdivision of the Society.

The main tasks of the Society are:

 • comprehensive promotion of the development of soil science and agrochemistry as important branches of modern natural science;
 • привернення уваги спеціалістів і громадськості до розв’язання  теоретичних проблем, що розкривають глобальне значення ґрунтів для підтримання нормального функціонування біосфери та її окремих складових;
 • promoting a comprehensive study of soil and land resources of Ukraine with the aim of their most rational use, increasing productivity, forecasting changes and protection;
 • promotion of soil science, agrochemistry and related sciences among the general public;
 • assistance to members of the Society in the practical implementation of their scientific works, inventions and innovative proposals, in improving professional qualifications;
 • promoting the provision of scientific and methodical assistance in the organization of education in higher and secondary schools, in special educational institutions that correspond to the profile of the Society;
 • assistance in the coordination of research works in the field of soil science, agrochemistry and related sciences;
 • establishing ties with related domestic and international public non-governmental and other organizations;
 • участь у виконанні вітчизняних і міжнародних програм у галузі  фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науковому забезпеченні комплексних досліджень раціонального використання земельних ресурсів, охорони та відтворення родючості ґрунтів, технологій застосування добрив і меліорантів;
 • implementation of scientific and technical activities, including the conclusion and execution of contracts and other transactions for the implementation of scientific research works and/or the production of scientific and technical products in the field of soil science and agrochemistry, while acting as both the customer and the executor of these works;
 • організація представницьких  заходів (семінарів, конференцій тощо) для популяризації науково-технічної діяльності та просування наукової (науково-технічної) продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії з обов’язковою участю як членів Товариства так і установ, підприємств, організацій відповідного спрямування;
 • popularization and dissemination of legal knowledge in various fields of law, protection and use of soils among various target groups and members of the Society;
 • providing assistance in the protection of various rights of members of the Society.

The Congress adopts the Society's programs, which are a set of measures aimed at solving tasks that correspond to the Society's statutory goals.

The public organization "Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists" includes 23 separate divisions and has about 600 representatives of leading agricultural scientific institutions and higher educational institutions. 

Назва відділення

Head

Адреса, телефон

e-mail

Волинське

Radziy Volodymyr Feofilovych

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру; проспект Волі, 13, м. Луцьк, Волинська обл., 43000;0332-735821;095-522-72-85

kiver_rad@ukr.net

Дніпро-
петровське 

Horban Vadim Anatoliyovych

Дніпропетровський національний університет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,проспект Гагаріна, 72,м. Дніпро, 49025;050-3624590

ecologgrunt@yahoo.com

Донецьке

Тютюник Наталія Віктрівна

Державне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»,лабораторія родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій;сел. Суха Балка, м. Торецьк, Донецька обл., 85299;050-6223829

ddcnnc@ukr.net 

Житомир-
ське

Кудрик Анатолій Порфирович

Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра геодезії та землевпорядкування, вул. Старий бульвар, 7,м. Житомир, 10008;067-8818819

zem_kudryk@ukr.net 

За-
карпатське 

Фандалюк Алла Володимирівна

Закарпатська філія ДУ «Держгрунтохорона»,вул. Садова, с. Велика Бакта, Береговський р-н, Закарпатська обл., 90952;097-2447116; 050-765-90-88

allafandal@ukr.net

Кам ‘янець-
Подільське 

Вахняк Василь Степанович

Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, вул. Шевченка, 13,м. Кам’янець-Подільський,Хмельницька обл., 32300;067-3677223

wastep@meta.ua 

Київське

Balaev Anatoliy Dzhalilovich

Національний університет біоресурсів і природокористування України,кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули,вул. Героїв оборони, 15,м. Київ, 03041;044-527-81-02; 050-838-43-33

bal_grunt@ukr.net 

Кірово-
градське 

Топольний Федір Пилипович

Центрально-український національний технічний університет,просп. Університетський, 8,м. Кіровоград, 25006;050-822-15- 61

topolniy@gmail.com 

Криворізьке

Гришко Віталій Миколайович

Криворізький ботанічний сад НАН України, вул. Маршака, 50,м. Кривий Ріг, 50089;096-025-45-61

vitgryshko@i.ua

Кримське

Діяльність тимчасово припинена

Луганське

Хромяк Василь Михайлович

Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», лабораторія охорони та раціонального використання земель;050-878-80-81

hvmluga@rambler.ru 

Львівське

Pozniak Stepan Pavlovich

Львівський державний університет імені Івана Франка,кафедра грунтознавства і географії грунтів;вул. Дорошенка, 41,м. Львів, 79000,067-2852873

kfgeogrunt@franko.lviv.ua 

Миколаїв-
ське

Cherny Serhiy Hryhorovych

Миколаївський національний аграрний університет,кафедра грунтознавства та агрохімії;вул. Георгія Гонгадзе, 9,м. Миколаїв, 54021;097-449-35-87

s.g.chornyy@gmail.com 

Одеське

Krasyekha Yerofiy Nikiforovych

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса,65082;096-3708480

erkraseha@gmail.com;

grunt.ggf@onu.edu.ua

Полтавське

Брегеда Сергій Григорович

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН;вул. Шведська, 86,м. Полтава, 36029;066-6239671

poltavaptc@ukr.net

При-
карпатське

Волощук Мирослав Дмитрович

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Інститут природничих наук,каф. агрохімії і ґрунтознавства,вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008;0342-59-61-66;099-3359901

agrosoil2001@gmail.com

Рівненське

Колесник Тетяна Миколаївна

Національний  університет водного господарства та природокористування, Навчально- науковий інститут агроекології та землеустрою, кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства;  вул. Карнаухова, 53а, навчальний корпус № 7, к. 773, м. Рівне

t.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua 

Сумське

Захарченко Елена Анатоліївна

Сумський національний аграрний університет, кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії;вул. Герасима Кіндратія 160,м. Суми, 40030;095-7341012;098-915-2603

elionapolis@gmail.com

Уманське

Копитко Петро Григорович

Уманський національний університет садівництва, кафедра агрохімії і грунтознавства, вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка-5,м. Умань, Черкаська обл., 20300;(04744) 3-43-84

agrochem@udau.edu.ua;

agrochem.soilscie@udau.

edu.ua

Харківське

Solovei Vadym Borysovych

Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», відділ грунтових ресурсів;61024, м. Харків, вул. Чайковська 4;(057) 704 16 69;066 780-84-34

gruntpokrov@ukr.net

Херсонське

Морозов Олексій Володимирович

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій;вул. Стрітенська, 23,м. Херсон, 73006;095-441-91-26

morozov-2008@ukr.net 

Чернівецьке

Дмитрук Юрій Михайлович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра агротехнологій та грунтознавства;вул. Коцюбинського, 2,м. Чернівці, 58012;+38 (0372) 58-47-39;097-9744408

y.dmytruk 

Чернігівське

Волкогон Віталій Васильович

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН,вул. Шевченка, 97,м. Чернігів, 14027;(04622) 3-21-57

isgmav@ukr.net;

volkogon@ukr.net

The Central Council of the Public Organization "Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists",
2018-2022

1. Балаєв Анатолій Джалілович Kyiv
2. Балюк Святослав Антонович Kharkiv
3. Бикін Анатолій Вікторович Kyiv
4. Бондурович Юрій Юрійович м. Берегово
5. Брегеда Сергій Григорович м. Полтава
6. Бурикіна Світлана Іванівна м. Одеса
7. Веремєєнко Сергій Іванович м. Рівне
8. Волкогон Віталій Васильович м. Чернігів
9. Волощук Мирослав Дмитрович Lviv
10.  Гамаюнова Валентина Василівна м. Херсон
11. Горін Микола Олександрович Kharkiv
12.  Господаренко Григорій   Миколайович           м. Умань
13. Гришко Віталій Миколайович м. Кривий Ріг
14. Дегтярьов Василь Володимирович Kharkiv
15.  Дегодюк Едуард Григорович Kyiv
16.  Дмитрук Юрій Михайлович м. Чернівці
17.  Заришняк Анатолій Семенович Kyiv
18. Захарченко Еліна Анатоліївна м. Суми
19. Зверковський Василь Миколайович м. Дніпро
20. Зінчук Микола Іванович м. Луцьк
21. Корсун Світлана Георгіївна Kyiv
22.  Канівець Віктор Іванович м. Чернігів
23.  Копитко Петро Григорович м. Умань
24. Красєха Єрофій Никифорович м. Одеса
25. Левін Аркадій Яковлевич Kharkiv
26. Лісовий Микола Вікторович Kharkiv
27.  Лопушняк Василь Іванович Lviv
28.  Мазур Генріх Адольфович Kyiv
29. Медведєв Віталій Володимирович Kharkiv
30.  Мірошниченко Микола Миколайович Kharkiv
31. Момот Ганна Феліксівна Kharkiv
32. Морозов Олексій Володимирович м. Херсон
33. Надточій Петро Петрович м. Житомир
34.  Позняк Степан Павлович Lviv
35. Радзій Володимир Феофілович Lviv
36. Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна Kharkiv
37.  Ромащенко Михайло Іванович Kyiv
38. Скрильник Євген Володимирович Kharkiv
39. Соловей Вадим Борисович Kharkiv
40. Старченко Олена Іванівна Kharkiv
41. Тараріко Олександр Григорович Kyiv
42. Тихоненко Дмитро Григорович Kharkiv
43. Топольний Федір Пилипович м. Кропивницький
44. Трускавецький Роман Степанович Kharkiv
45.  Трушева Світлана Сергіївна м. Рівне
46. Фандалюк Алла Володимирівна м. Берегово
47. Чорний Сергій Григорович м. Миколаїв
48. Чумаченко Лідія Василівна Kharkiv

Presidium of the Public Organization "Ukrainian Society of Soil Scientists and Agrochemists",  
2018-2022

1. Baliuk Sviatoslav Antonovych - General Secretary (management of current affairs of Central Committee and Presidium)
2. Miroshnychenko Mykola Mykolayovych- Deputy General Secretary (coordination of the work of the CС, relations with scientific institutions of Ukraine)
3. Medvedev Vitaliy Volodymyrovych - Deputy General Secretary (international relations)
4. Pozniak Stepan Pavlovich - Deputy General Secretary (communication with universities, training of personnel)
5. Tikhonenko Dmytro Grigoryovych ‑ Deputy Secretary General (communication with universities, professional development and training of personnel)
6. Dmytruk Yury Mykolayovych - President of the PO"USSSA" (програми та методи викладання, удосконалення структури ГО «УТҐА», організація та проведення ХІІ з’їзду ГО «УТҐА»)
7. Horin Mykola Oleksandrovych (communication with universities, professional development and training of personnel)
8.Cherny Serhiy Hryhorovych (communication with universities, professional development and training of personnel)
9. Degtyarov Vasyl Volodymyrovych (communication with universities, professional development and training of personnel)
10. Balaev Anatoliy Dzhalilovich (connection with universities, professional development and training of personnel)
11. Romaschenko Mykhailo Ivanovych (координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
12. Kanivets Victor Ivanovich (development of theoretical problems, coordination of research)
13. Hospodarenko Hryhoriy Mykolayovych (connection with universities, programs and teaching methods)
14. Krasyekha Yerofiy Nikiforovych (connection with universities, programs and teaching methods)
15. Lopushniak Vasyl Ivanovich(coordination of research, communication with departments and production, implementation)
16. Lisovy Mykola Viktorovych (coordination of research, communication with departments and production, implementation)
17. Mazur Henrykh Adolfovich (development of theoretical problems, coordination of research)
18. Levin Arkadiy Yakovlevich (coordination of international activities)
19.  Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна (work with scientific youth)
20. Momot Hanna Feliksivna - scientific secretary of the PO "USSSA"

 

 

Honorary members of the Society, elected by the decision of the VII Congress of the USSSA

Full name City
1. Dehodyuk Eduard Hryhorovych Kyiv
2.  Voloshyn Ivan Mykolayovych Lviv
3. Волощук Мирослав Дмитрович Ivano-Frankivsk
4.  Гончаренко Василь Юхимович Kharkiv
5. Другова Олена Петрівна м. Луганськ
6. Єтеревська Ліна Василівна Kharkiv
7. Ходєєва Лідія Прохорівна Kharkiv
8.  Казімірова Раїса Микитівна м. Ялта
9. Канаш Олександр Павлович Kyiv
10. Кіт Мирон Григорович Lviv
11.  Ковалішин Діонізія Іванівна м. Тернопіль
12.  Mazur Henrykh Adolfovich Kyiv
13. Недвига Миколо Васильович м. Умань
14.  Полупан Микола Іванович Kharkiv
15. Стефан Скиба м. Польща
16.  Тараріко Олександр Григорович Kyiv
17.  Truskavetskyi Roman Stepanovych Kharkiv
18.  Урсу Андрій Федорович м. Молдова
19.  Ушкаренко Віктор Олександрович м. Херсон
20.  Чабан Ілля Павлович м. Дніпропетровськ
Почесні члени Товариства, обрані рішенням VIIІ з’їзду УТГА
1. Біланчин Ярослав Михайлович м. Одеса
2. Габрієль Анна Йософатівна Lviv
3. Horin Mykola Oleksandrovych Kharkiv
4. Kanivets Victor Ivanovich м. Чернігів
5. Коваленко Володимир Юхимович м. Дніпропетровськ
6. Krasyekha Yerofiy Nikiforovych м. Одеса
7. Medvedev Vitaliy Volodymyrovych Kharkiv
8. Павленко Олена Федорівна Kharkiv
9. Pozniak Stepan Pavlovich Lviv
10. Сафонова Олена Петрівна м. Херсон
11. Tikhonenko Dmytro Grigoryovych Kharkiv
12. Узбек Іван Харлампієвич м. Дніпропетровськ
13. Фалюш Віталій Васильович м. Кіровоград

Почесні члени Товариства, обрані у 2014 році
1. Белоліпський Валерій Олександрович м. Луганськ
2. Копитко Петро Григорович м. Умань
3. Lisovy Mykola Viktorovych Kharkiv
4. Тітков Олександ Олександрович м. Сімферополь
5. Топольний Федір Пилипович м. Кіровоград
6. Фатєєв Анатолій Іванович Kharkiv

У  2021-2022 рр. члени Громадської організації “Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» виконували проект, що проводився на конкурсних засадах, з Компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк» в межах «Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AГРО)”. Керівник проекту  – доктор сільськогосподарських наук Святослав Балюк.

Мета цього проекту – розробка пропозицій щодо підвищення ефективності з організації моніторингу зрошуваних та осушених земель на пілотній території, застосовуючи сучасні ГІС-технології та методи дистанційного зондування землі та із урахуванням норм законопроекту «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

У межах виконання проекту отримано наступні результати:

 • підготовлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства та впровадження інноваційних методів ведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель із застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ в автоматизованому режимі;
 • розроблено пропозиції щодо внесення відомостей про стан зрошуваних земель до Державного земельного кадастру, оприлюднення геоданих та метаданих на Національному геопорталі;
 • розроблено пакет картографічних матеріалів щодо стану грунтового покриву та властивостей грунтів пілотної території

“Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні”

18 травня 2018 року Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА») успішно завершено виконання грантової угоди «Розробка моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах з подальшою імплементацією їх у суспільно-громадську діяльність ГО «УТҐА» та в практику землекористування» в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), який профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Робота тривала шість місяців, у роботі над проектом брали участь провідні науковці, члени Волинського та Харківського відокремлених підрозділів ГО «УТҐА».

Метою проекту було розробити моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах (на прикладі Харківської і Волинської областей), спрямовуючи діяльність ГО «УТҐА» на активізацію його потенційних можливостей досягати ефективних результатів від популяризації та впровадження цих моделей як інноваційних розробок з проблем родючості та охорони ґрунтів безпосередньо в практику землеробства, землекористування та земельних відносин.

У ході проведених робіт підготовлено, видано та розповсюджено серед членів організації аналітичні записки: «Ґрунтові ресурси Харківської області: стан, резерви продуктивної здатності»«Ґрунтові ресурси Волинської області: стан, резерви продуктивної здатності. Матеріали направлено до Департаментів агропромислового розвиту Волинської та Харківської обласних адміністрацій, основні положення та висновки одержали позитивну оцінку і будуть використані під час управління земельними ресурсами в аграрному секторі регіонів, а також при розробленні й реалізації заходів щодо підвищення ефективності їх використання.

Підготовлено «Регіональну програму охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації) у вигляді наукового видання, де викладено основні концептуальні положення формування регіональної програми охорони ґрунтів та відтворення їхньої родючості в регіоні, яку слід принципово оновити у зв’язку з реформуванням земельних відносин та територіальною організацією влади. Програму направлено до Департаменту агропромислового розвиту Харківської обласної адміністрації та підтримано.

Підготовлено «SWOT-аналіз системи охорони ґрунтів і нормативно-правове забезпечення регулювання відтворення родючості», науково-практичне видання «Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)», які направлено до Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, Громадської ради при Мінагрополітики України.

Результати робіт обговорено у ході проведення:

 • практичного семінару: «Новітні технології та практичні прогресивні агроприйоми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості» (Навчально-практичний центр Колківського вищого професійного училища, Волинська обл., Маневицький район, 13.04.2018 р.). (http://www.issar.com.ua/uk/news/seminar-novitni-tehnologiyi-ta-praktychn…);
 • двох науково-практичних семінарах «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів»; «Інформаційне забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами» в межах Міжнародного форуму «Здоровий ґрунт – здорова нація!» в рамках AGROPORT Lviv 2018 (м. Львів, 18.04.2018 р. (http://www.issar.com.ua/uk/news/mizhnarodnyy-forum-zdorovyy-grunt-zdorov…);
 • круглого столу «Моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів у сучасних умовах», (м. Харків, 15.05.2018 р.). У семінарі взяли участь члени Харківського відділення ГО «УТҐА», а також фахівці відокремлених підрозділів ГО «УТҐА» з різних регіонів країни, провідні вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • семінарі «Системне управління родючим потенціалом ґрунтів для досягнення нейтрального рівня деградації (м. Харків, 18.05.2018 р.) (http://www.issar.com.ua/uk/news/provedeno-seminar-systemne-upravlinnya-r…).

Міжнародне співробітництво:

 • з Польським ґрунтознавчим товариством (згідно білатеральної угоди щодо двосторонньої співпраці у сфері ґрунтознавства);
 • у 2014 році Товариство прийнято в члени Глобального ґрунтового партнерства (ФАО) та його регіональних осередків – Євразійського ґрунтового партнерства та Європейського ґрунтового партнерства.

Ukraine, 61024,
м. Харків, вул. Чайковська, 4

+38(057) 704-16-69
e-mail:  utga-c@ukr.net
Baliuk Sviatoslav Antonovych – Генеральний секретар ГО «УТГА», директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Момот Ганна Феліксівна –  головний вчений секретар ГО «УТГА», завідувач відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат с.-г. наук.

Презентації пленарних і секційних доповідей

РЕЗОЛЮЦІЯ ХІ Делегатського з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

ЗВЕРНЕННЯ учасників ХІ делегатського з’їзду Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповідь Адміністрації Президента України на звернення Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповіді на звернення до Голови Верховної Ради України А.В. Парубія та Мінагрополітики

Спеціальний випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО» до XІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків

Безкоштовне замовлення у електронному вигляді:

 • Книга перша. Ґрунтознавство
 • Книга друга. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство

Комісії:

1. Фізика ґрунтів
Голова комісії: акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв
Члени комісії: с. н. с. О.К. Балалаєв, н. с. В.А. Горбань 

2. Хімія ґрунтів
Голова комісії: д. с.-г. н., проф. Г.А. Мазур
Члени комісії: д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова, к. б. н., доц. А.О. Дубіна

3. Біологія ґрунтів
Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. б. н. Г.О. Іутинська
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. В.В. Волкогон, д. б. н., проф. І.А. Мальцева, д. б. н., проф. І.Х. Узбек, к. б. н., доц. В.А. Нікорич, к. б. н., с. н. с. А.Ф. Кулик

4. Агрохімія та родючість ґрунтів

Співголови комісії: акад. НААН, проф. Б.С. Носко д. с.- г. н., проф. Е.Г. Дегодюк

5. Генезис, географія та класифікація ґрунтів

Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, д. геогр. н., проф. С.П. Позняк
Члени комісії: чл.-кор. НАНУ, проф. А.П.Травлєєв, д. б. н., проф. С.М. Польчина

6. Меліорація ґрунтів

Співголови комісії:акад. АНВШ, д.с.-г.н., проф. С.Т. Вознюк, чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький,  акад. НААН, проф. С.А. Балюк

7. Охорона та захист ґрунтів

Голова комісії: акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін

8. Комісія з програм та методів викладання ґрунтознавства, агрохімії та картографії ґрунтів

Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв, чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, д. б. н., проф. М.О. Горін
Члени комісії: акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк, д. с.-г. н., проф. М.М. Городній

9. Словникова термінологія, розробка стандартів

Голова комісії: чл.-кор. НААН, проф. С.А. Балюк
Члени комісії: д. геогр. н., проф. С.П. Позняк, к. с.-г. н., с. н. с. Т.М. Лактіонова, д. б. н., проф. М.О. Горін

10. Історія ґрунтознавства і каталогізація

Голова комісії: д. с.-г. н., проф. П.Г. Копитко
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. с.-г. н. О.І. Мігунова, к. с.-г. н. М.В. Недвига, к. с.-г. н. О.П. Канаш

11. Комісія по роботі з науковою молоддю

Співголови комісії: д. с.-г. н. Г.М. Господаренко, акад. НААН, д. с-г. н. М.М. Городній
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. Т.О. Гринченко, к. с.-г. н., доц. В.В. Морозов, к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

ПІДКОМІСІЇ:

1. Лісове ґрунтознавство та лісова гідрологія

Голова: чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв
Члени підкомісії: д. б. н., проф. В.М. Звєрковський, д. б. н., проф. Н.А. Білова, д. б. н., проф. Ю.І. Грицан, к. б. н., доц. К.Б. Новосад, д. б. н., проф. І.А. Мальцева, м. н. с. О.В. Котович, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

2. Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи

Співголови: д. с.-г. н., с. н. с. М.В.Лісовий, акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв, д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

3. Моніторинг ґрунтів

Голова:акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко, д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова

4. Мікроморфологія ґрунтів

Голова: д. б. н., проф. Н.А. Білова
Члени підкомісії: к. б. н. доц. Є.Д. Ющук, к. б. н., с. н. с. В.М.Яковенко, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв, к. б. н. О.М. Сметана

5. Номенклатура і класифікація ґрунтів

Співголови: д. с-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, к. с.-г. н., с. н. с. В.Б. Соловей
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв, акад. НААН, проф. С.А. Балюк, акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін, д. б. н., проф. М.О. Горін, д. геогр. н., проф. С.П. Позняк, чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький, чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. с.-г. н., проф. Клименко, д. б. н., проф. С.М. Польчина, к. геогр. н., доц. І.С. Смага, к. с.-г. н., доц. З.П. Паньків, к. геогр. н., доцент І.Я. Папіш, д. геогр. н., проф. В.І Михайлюк, д. б. н., проф. Є.Н. Красеха

6. Меліорація перезволожених ґрунтів

Голова: чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький
Члени підкомісії: акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк, д. с.-г. н., проф. М.О. Клименко

7. Зрошувані ґрунти

Співголови: акад. НААН, проф. С.А. Балюк , д. с.-г. н., М.І. Ромащенко
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. І.Д. Філіпьєв, д. с.-г. н., проф. В.В. Гамаюнова

8. Ерозія

Співголови: акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін, д. с.-г. н. В.О. Білопільський

9. Сільськогосподарська рекультивація

Голова: д. б. н., проф. І.Х. Узбек
Члени підкомісії: д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська, д. с.-г. н., проф. В.О Забалуєв, к. с.-г. н., доц. П.В. Волок, к. с.-г. н., доц. М.І. Жиленко, к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

10. Лісова рекультивація

Співголови: д. б. н., проф. В.М. Звєрковський., чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв
Члени підкомісії: д. б. н., проф. Білова Н.А., д. б. н., проф. І.А. Мальцева, с. н. с. Н.П. Тупіка, д. б. н., проф. Л.П. Мицик, к. б. н., доц. О.М. Масюк, д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська, к. б. н., с. н. с. В.М. Яковенко, к. б. н., доц. Є.Д. Ющук

11. Техногенне забруднення ґрунтів

Співголови: д. с.-г. н., проф. А.І. Фатєєв, д. б. н., с. н. с. М.М. Мірошниченко
Члени підкомісії: к. с.-г. н., с. н. с. В.Л. Самохвалова

12. Радіоекологія ґрунтів

Голова: д. б. н., проф. В.М. Зверковський
Члени підкомісії: к. б. н., с. н. с. І.А. Іванько, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв, д. с.-г. н., проф. П.П. Надточій

Download the Statute

 

en_USEnglish