» Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА»)

Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА»)

Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків (УТҐА) зареєстровано Міністерством юстиції України 31 серпня 1992 року, свідоцтво № 254 – всеукраїнське об’єднанням громадян, яке створено відповідно до Закону України «Про об’єднання громадян». Рішенням Х з’їзду делегатів Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків від 26.06.2017 року затверджено нове найменування Товариства – Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» ГО(«УТҐА»). Товариство має статус всеукраїнської громадської організації та здійснює свою діяльність на території України.

Мета діяльності Товариства – є задоволення та захист законних соціальних, економічних, національно-культурних, творчих, наукових прав та інших інтересів членів Товариства та сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства, створення сприятливих умов для повного творчого, інтелектуального потенціалу членів Товариства, підтримка та стимулювання особистих і колективних ініціатив в інтересах науково-технічного прогресу в галузі ґрунтознавства та агрохімії.
Вищим керівним органом Товариства є з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків, який скликається Центральною Радою Товариства не рідше як один раз на чотири роки.
В період між з’їздами вищим керівним органом Товариства є Центральна рада Товариства.
Для ведення поточної роботи Центральна рада Товариства обирає Президію у складі Генерального секретаря, заступників Генерального секретаря, Президента, головного вченого секретаря, членів Президії.
Президент призначається Центральною радою з відокремленого підрозділу, що проводитиме наступний з’їзд Товариства.
Генеральний секретар Товариства представляє Товариство у взаємовідносинах з державними органами виконавчої влади, громадськими, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та громадянами.
Основу Товариства складають відокремлені підрозділи (по регіонах України), що створюються за місцем роботи, навчання чи проживання їхніх членів. Вищим керівним органом відокремленого підрозділу є Загальні збори члені відокремленого підрозділу Товариства.

Основними завданнями Товариства є:

 • всебічне сприяння розвитку ґрунтознавства та агрохімії як важливих галузей сучасного природознавства;
 • привернення уваги спеціалістів і громадськості до розв’язання  теоретичних проблем, що розкривають глобальне значення ґрунтів для підтримання нормального функціонування біосфери та її окремих складових;
 • сприяння всебічному вивченню ґрунтових та земельних ресурсів України з метою їх найбільш раціонального їх використання, підвищення продуктивності, прогнозу змін та охорони;
 • сприяння популяризації та пропаганді ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ними наук серед широких верств населення;
 • сприяння членам Товариства в справі практичної реалізації їхніх наукових робіт, винаходів та раціоналізаторських пропозицій, у підвищенні професійної кваліфікації;
 • сприяння наданню наукової та методичної допомоги в організації навчання у вищій і середній школах, в спеціальних учбових закладах, що відповідають профілю Товариства;
 • сприяння в координації науково-дослідних робіт в галузі ґрунтознавства, агрохімії та суміжних з ним наук;
 • встановлення зв’язків із спорідненими вітчизняними та міжнародними громадськими неурядовими та іншими організаціями;
 • участь у виконанні вітчизняних і міжнародних програм у галузі  фундаментальних і прикладних наукових досліджень, науковому забезпеченні комплексних досліджень раціонального використання земельних ресурсів, охорони та відтворення родючості ґрунтів, технологій застосування добрив і меліорантів;
 • здійснення науково-технічної діяльності, в тому числі укладання та виконання договорів та інших правочинів на здійснення науково-дослідних робіт та/або вироблення науково-технічної продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії, при цьому виступати як замовником так і виконавцем цих робіт;
 • організація представницьких  заходів (семінарів, конференцій тощо) для популяризації науково-технічної діяльності та просування наукової (науково-технічної) продукції в галузі ґрунтознавства та агрохімії з обов’язковою участю як членів Товариства так і установ, підприємств, організацій відповідного спрямування;
 • популяризація та поширення правових знань у різних галузях права, охорони та використання ґрунтів серед різних цільових груп і членів Товариства;
 • надання допомоги у захисті різноманітних прав членів Товариства.

З’їздом приймаються програми Товариства, які є комплексом заходів, спрямованих на вирішення завдань, що відповідають статутним цілям Товариства.

Громадська організація «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» включає 23 відокремлені підрозділи і налічує біля 600 представників провідних аграрних наукових установ і вищих навчальних закладів. 

Назва відділення

Голова

Адреса, телефон

e-mail

Волинське

Радзій Володимир Феофілович

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру; проспект Волі, 13, м. Луцьк, Волинська обл., 43000;0332-735821;095-522-72-85

kiver_rad@ukr.net

Дніпро-
петровське 

ГорбаньВадим Анатолієвич

Дніпропетровський національний університет, кафедра геоботаніки, ґрунтознавства та екології,проспект Гагаріна, 72,м. Дніпро, 49025;050-3624590

ecologgrunt@yahoo.com

Донецьке

Тютюник Наталія Віктрівна

Державне підприємство «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»,лабораторія родючості ґрунтів та ґрунтозахисних технологій;сел. Суха Балка, м. Торецьк, Донецька обл., 85299;050-6223829

ddcnnc@ukr.net 

Житомир-
ське

Кудрик Анатолій Порфирович

Житомирський національний агроекологічний університет, кафедра геодезії та землевпорядкування, вул. Старий бульвар, 7,м. Житомир, 10008;067-8818819

zem_kudryk@ukr.net 

За-
карпатське 

Фандалюк Алла Володимирівна

Закарпатська філія ДУ «Держгрунтохорона»,вул. Садова, с. Велика Бакта, Береговський р-н, Закарпатська обл., 90952;097-2447116; 050-765-90-88

allafandal@ukr.net

Кам ‘янець-
Подільське 

Вахняк Василь Степанович

Подільський державний аграрно-технічний університет, кафедра агрохімії, ґрунтознавства та землевпорядкування, вул. Шевченка, 13,м. Кам’янець-Подільський,Хмельницька обл., 32300;067-3677223

wastep@meta.ua 

Київське

Балаєв Анатолій Джалілович

Національний університет біоресурсів і природокористування України,кафедра ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули,вул. Героїв оборони, 15,м. Київ, 03041;044-527-81-02; 050-838-43-33

bal_grunt@ukr.net 

Кірово-
градське 

Топольний Федір Пилипович

Центрально-український національний технічний університет,просп. Університетський, 8,м. Кіровоград, 25006;050-822-15- 61

topolniy@gmail.com 

Криворізьке

Гришко Віталій Миколайович

Криворізький ботанічний сад НАН України, вул. Маршака, 50,м. Кривий Ріг, 50089;096-025-45-61

vitgryshko@i.ua

Кримське

Діяльність тимчасово припинена

Луганське

Хромяк Василь Михайлович

Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», лабораторія охорони та раціонального використання земель;050-878-80-81

hvmluga@rambler.ru 

Львівське

Позняк Степан Павлович

Львівський державний університет імені Івана Франка,кафедра грунтознавства і географії грунтів;вул. Дорошенка, 41,м. Львів, 79000,067-2852873

kfgeogrunt@franko.lviv.ua 

Миколаїв-
ське

Чорний Сергій Григорович

Миколаївський національний аграрний університет,кафедра грунтознавства та агрохімії;вул. Георгія Гонгадзе, 9,м. Миколаїв, 54021;097-449-35-87

s.g.chornyy@gmail.com 

Одеське

Красєха Єрофій Никифорович

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, вул. Дворянська, 2, м. Одеса,65082;096-3708480

erkraseha@gmail.com;

grunt.ggf@onu.edu.ua

Полтавське

Брегеда Сергій Григорович

Полтавська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН;вул. Шведська, 86,м. Полтава, 36029;066-6239671

poltavaptc@ukr.net

При-
карпатське

Волощук Мирослав Дмитрович

Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника, Інститут природничих наук,каф. агрохімії і ґрунтознавства,вул. Галицька, 201, м. Івано-Франківськ, 76008;0342-59-61-66;099-3359901

agrosoil2001@gmail.com

Рівненське

Колесник Тетяна Миколаївна

Національний  університет водного господарства та природокористування, Навчально- науковий інститут агроекології та землеустрою, кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства;  вул. Карнаухова, 53а, навчальний корпус № 7, к. 773, м. Рівне

t.m.kolesnyk@nuwm.edu.ua 

Сумське

Захарченко Елена Анатоліївна

Сумський національний аграрний університет, кафедра землеробства, грунтознавства та агрохімії;вул. Герасима Кіндратія 160,м. Суми, 40030;095-7341012;098-915-2603

elionapolis@gmail.com

Уманське

Копитко Петро Григорович

Уманський національний університет садівництва, кафедра агрохімії і грунтознавства, вул. Інститутська, 1, п/в Софіївка-5,м. Умань, Черкаська обл., 20300;(04744) 3-43-84

agrochem@udau.edu.ua;

agrochem.soilscie@udau.

edu.ua

Харківське

Соловей Вадим Борисович

Національний науковий центр «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», відділ грунтових ресурсів;61024, м. Харків, вул. Чайковська 4;(057) 704 16 69;066 780-84-34

gruntpokrov@ukr.net

Херсонське

Морозов Олексій Володимирович

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій;вул. Стрітенська, 23,м. Херсон, 73006;095-441-91-26

morozov-2008@ukr.net 

Чернівецьке

Дмитрук Юрій Михайлович

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, кафедра агротехнологій та грунтознавства;вул. Коцюбинського, 2,м. Чернівці, 58012;+38 (0372) 58-47-39;097-9744408

y.dmytruk 

Чернігівське

Волкогон Віталій Васильович

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН,вул. Шевченка, 97,м. Чернігів, 14027;(04622) 3-21-57

isgmav@ukr.net;

volkogon@ukr.net

Центральна Рада Громадської організації «Українське товариство грунтознавців та агрохіміків»,
2018-2022 рр.

1. Балаєв Анатолій Джалілович м. Київ
2. Балюк Святослав Антонович м. Харків
3. Бикін Анатолій Вікторович м. Київ
4. Бондурович Юрій Юрійович м. Берегово
5. Брегеда Сергій Григорович м. Полтава
6. Бурикіна Світлана Іванівна м. Одеса
7. Веремєєнко Сергій Іванович м. Рівне
8. Волкогон Віталій Васильович м. Чернігів
9. Волощук Мирослав Дмитрович м. Львів
10.  Гамаюнова Валентина Василівна м. Херсон
11. Горін Микола Олександрович м. Харків
12.  Господаренко Григорій   Миколайович           м. Умань
13. Гришко Віталій Миколайович м. Кривий Ріг
14. Дегтярьов Василь Володимирович м. Харків
15.  Дегодюк Едуард Григорович м. Київ
16.  Дмитрук Юрій Михайлович м. Чернівці
17.  Заришняк Анатолій Семенович м. Київ
18. Захарченко Еліна Анатоліївна м. Суми
19. Зверковський Василь Миколайович м. Дніпро
20. Зінчук Микола Іванович м. Луцьк
21. Корсун Світлана Георгіївна м. Київ
22.  Канівець Віктор Іванович м. Чернігів
23.  Копитко Петро Григорович м. Умань
24. Красєха Єрофій Никифорович м. Одеса
25. Левін Аркадій Яковлевич м. Харків
26. Лісовий Микола Вікторович м. Харків
27.  Лопушняк Василь Іванович м. Львів
28.  Мазур Генріх Адольфович м. Київ
29. Медведєв Віталій Володимирович м. Харків
30.  Мірошниченко Микола Миколайович м. Харків
31. Момот Ганна Феліксівна м. Харків
32. Морозов Олексій Володимирович м. Херсон
33. Надточій Петро Петрович м. Житомир
34.  Позняк Степан Павлович м. Львів
35. Радзій Володимир Феофілович м. Львів
36. Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна м. Харків
37.  Ромащенко Михайло Іванович м. Київ
38. Скрильник Євген Володимирович м. Харків
39. Соловей Вадим Борисович м. Харків
40. Старченко Олена Іванівна м. Харків
41. Тараріко Олександр Григорович м. Київ
42. Тихоненко Дмитро Григорович м. Харків
43. Топольний Федір Пилипович м. Кропивницький
44. Трускавецький Роман Степанович м. Харків
45.  Трушева Світлана Сергіївна м. Рівне
46. Фандалюк Алла Володимирівна м. Берегово
47. Чорний Сергій Григорович м. Миколаїв
48. Чумаченко Лідія Василівна м. Харків

Президія Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»,  
2018-2022 рр.

1. Балюк Святослав Антонович – Генеральний секретар (керівництво поточними справами ЦР та Президії)
2. Мірошниченко Микола Миколайович– заступникГенерального секретаря (координація роботи ЦР, зв’язки з науковими установами України)
3. Медведєв Віталій Володимирович – заступник Генерального секретаря (міжнародні зв’язки)
4. Позняк Степан Павлович – заступник Генерального секретаря (зв’язок з вузами, виховання кадрів)
5. Тихоненко Дмитро Григорович ‑ заступник Генерального секретаря (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
6. Дмитрук Юрій Миколайович – Президент ГО «УТҐА» (програми та методи викладання, удосконалення структури ГО «УТҐА», організація та проведення ХІІ з’їзду ГО «УТҐА»)
7. Горін Микола Олександрович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
8.Чорний Сергій Григорович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
9. Дегтярьов Василь Володимирович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
10. Балаєв Анатолій Джалілович (зв`язок з вузами, підвищення кваліфікації і виховання кадрів)
11. Ромащенко Михайло Іванович (координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
12. Канівець Віктор Іванович (розробка теоретичних проблем, координація досліджень)
13. Господаренко Григорій Миколайович (зв`язок з вузами, програми та методи викладання)
14. Красєха Єрофій Никифорович (зв`язок з вузами, програми та методи викладання)
15. Лопушняк Василь Іванович(координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
16. Лісовий Микола Вікторович (координація досліджень, зв`язок з відомствами та виробництвом, впровадження)
17. Мазур Генріх Адольфович (розробка теоретичних проблем, координація досліджень)
18. Левін Аркадій Яковлевич (координація міжнародної діяльності)
19.  Ревтьє-Уварова Аліна Вікторівна (робота з науковою молоддю)
20. Момот Ганна Феліксівна – вчений секретар ГО «УТҐА»

 

 

Почесні члени Товариства, обрані рішенням VII з’їзду УТГА

П.І.Б. Місто
1. Дегодюк Едуард Григорович м. Київ
2.  Волошин Іван Миколайович м. Львів
3. Волощук Мирослав Дмитрович м. Івано-Франківськ
4.  Гончаренко Василь Юхимович м. Харків
5. Другова Олена Петрівна м. Луганськ
6. Єтеревська Ліна Василівна м. Харків
7. Ходєєва Лідія Прохорівна м. Харків
8.  Казімірова Раїса Микитівна м. Ялта
9. Канаш Олександр Павлович м. Київ
10. Кіт Мирон Григорович м. Львів
11.  Ковалішин Діонізія Іванівна м. Тернопіль
12.  Мазур Генріх Адольфович м. Київ
13. Недвига Миколо Васильович м. Умань
14.  Полупан Микола Іванович м. Харків
15. Стефан Скиба м. Польща
16.  Тараріко Олександр Григорович м. Київ
17.  Трускавецький Роман Степанович м. Харків
18.  Урсу Андрій Федорович м. Молдова
19.  Ушкаренко Віктор Олександрович м. Херсон
20.  Чабан Ілля Павлович м. Дніпропетровськ
Почесні члени Товариства, обрані рішенням VIIІ з’їзду УТГА
1. Біланчин Ярослав Михайлович м. Одеса
2. Габрієль Анна Йософатівна м. Львів
3. Горін Микола Олександрович м. Харків
4. Канівець Віктор Іванович м. Чернігів
5. Коваленко Володимир Юхимович м. Дніпропетровськ
6. Красєха Єрофій Никифорович м. Одеса
7. Медведєв Віталій Володимирович м. Харків
8. Павленко Олена Федорівна м. Харків
9. Позняк Степан Павлович м. Львів
10. Сафонова Олена Петрівна м. Херсон
11. Тихоненко Дмитро Григорович м. Харків
12. Узбек Іван Харлампієвич м. Дніпропетровськ
13. Фалюш Віталій Васильович м. Кіровоград

Почесні члени Товариства, обрані у 2014 році
1. Белоліпський Валерій Олександрович м. Луганськ
2. Копитко Петро Григорович м. Умань
3. Лісовий Микола Вікторович м. Харків
4. Тітков Олександ Олександрович м. Сімферополь
5. Топольний Федір Пилипович м. Кіровоград
6. Фатєєв Анатолій Іванович м. Харків

У  2021-2022 рр. члени Громадської організації “Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» виконували проект, що проводився на конкурсних засадах, з Компанією «Кімонікс Інтернешнл Інк» в межах «Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AГРО)”. Керівник проекту  – доктор сільськогосподарських наук Святослав Балюк.

Мета цього проекту – розробка пропозицій щодо підвищення ефективності з організації моніторингу зрошуваних та осушених земель на пілотній території, застосовуючи сучасні ГІС-технології та методи дистанційного зондування землі та із урахуванням норм законопроекту «Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель».

У межах виконання проекту отримано наступні результати:

 • підготовлено пропозиції щодо вдосконалення законодавства та впровадження інноваційних методів ведення моніторингу зрошуваних та осушуваних земель із застосуванням сучасних ГІС-технологій та методів ДЗЗ в автоматизованому режимі;
 • розроблено пропозиції щодо внесення відомостей про стан зрошуваних земель до Державного земельного кадастру, оприлюднення геоданих та метаданих на Національному геопорталі;
 • розроблено пакет картографічних матеріалів щодо стану грунтового покриву та властивостей грунтів пілотної території

“Програма підтримки аграрного і сільського розвитку в Україні”

18 травня 2018 року Громадською організацією «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків» (ГО «УТҐА») успішно завершено виконання грантової угоди «Розробка моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах з подальшою імплементацією їх у суспільно-громадську діяльність ГО «УТҐА» та в практику землекористування» в межах проекту «Програма підтримки аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток»), який профінансовано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Робота тривала шість місяців, у роботі над проектом брали участь провідні науковці, члени Волинського та Харківського відокремлених підрозділів ГО «УТҐА».

Метою проекту було розробити моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів України в ринкових умовах (на прикладі Харківської і Волинської областей), спрямовуючи діяльність ГО «УТҐА» на активізацію його потенційних можливостей досягати ефективних результатів від популяризації та впровадження цих моделей як інноваційних розробок з проблем родючості та охорони ґрунтів безпосередньо в практику землеробства, землекористування та земельних відносин.

У ході проведених робіт підготовлено, видано та розповсюджено серед членів організації аналітичні записки: «Ґрунтові ресурси Харківської області: стан, резерви продуктивної здатності»«Ґрунтові ресурси Волинської області: стан, резерви продуктивної здатності. Матеріали направлено до Департаментів агропромислового розвиту Волинської та Харківської обласних адміністрацій, основні положення та висновки одержали позитивну оцінку і будуть використані під час управління земельними ресурсами в аграрному секторі регіонів, а також при розробленні й реалізації заходів щодо підвищення ефективності їх використання.

Підготовлено «Регіональну програму охорони ґрунтів та їх родючості у Харківській області (цільові орієнтири, концепція, засоби реалізації) у вигляді наукового видання, де викладено основні концептуальні положення формування регіональної програми охорони ґрунтів та відтворення їхньої родючості в регіоні, яку слід принципово оновити у зв’язку з реформуванням земельних відносин та територіальною організацією влади. Програму направлено до Департаменту агропромислового розвиту Харківської обласної адміністрації та підтримано.

Підготовлено «SWOT-аналіз системи охорони ґрунтів і нормативно-правове забезпечення регулювання відтворення родючості», науково-практичне видання «Моделі системного управління потенціалом родючості ґрунтів (на прикладі Харківської і Волинської областей)», які направлено до Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики України, Громадської ради при Мінагрополітики України.

Результати робіт обговорено у ході проведення:

 • практичного семінару: «Новітні технології та практичні прогресивні агроприйоми охорони ґрунтів і відтворення їхньої родючості» (Навчально-практичний центр Колківського вищого професійного училища, Волинська обл., Маневицький район, 13.04.2018 р.). (http://www.issar.com.ua/uk/news/seminar-novitni-tehnologiyi-ta-praktychn…);
 • двох науково-практичних семінарах «Скажемо «ні» забрудненню ґрунтів»; «Інформаційне забезпечення сталого управління ґрунтовими ресурсами» в межах Міжнародного форуму «Здоровий ґрунт – здорова нація!» в рамках AGROPORT Lviv 2018 (м. Львів, 18.04.2018 р. (http://www.issar.com.ua/uk/news/mizhnarodnyy-forum-zdorovyy-grunt-zdorov…);
 • круглого столу «Моделі системного управління родючим потенціалом ґрунтових ресурсів у сучасних умовах», (м. Харків, 15.05.2018 р.). У семінарі взяли участь члени Харківського відділення ГО «УТҐА», а також фахівці відокремлених підрозділів ГО «УТҐА» з різних регіонів країни, провідні вчені ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • семінарі «Системне управління родючим потенціалом ґрунтів для досягнення нейтрального рівня деградації (м. Харків, 18.05.2018 р.) (http://www.issar.com.ua/uk/news/provedeno-seminar-systemne-upravlinnya-r…).

Міжнародне співробітництво:

 • з Польським ґрунтознавчим товариством (згідно білатеральної угоди щодо двосторонньої співпраці у сфері ґрунтознавства);
 • у 2014 році Товариство прийнято в члени Глобального ґрунтового партнерства (ФАО) та його регіональних осередків – Євразійського ґрунтового партнерства та Європейського ґрунтового партнерства.

Україна, 61024,
м. Харків, вул. Чайковська, 4

+38(057) 704-16-69
e-mail:  utga-c@ukr.net
Балюк Святослав Антонович – Генеральний секретар ГО «УТГА», директор ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», доктор с.-г. наук, професор, академік НААН
Момот Ганна Феліксівна –  головний вчений секретар ГО «УТГА», завідувач відділу організації та координації наукових робіт і підготовки кадрів вищої кваліфікації ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», кандидат с.-г. наук.

Презентації пленарних і секційних доповідей

РЕЗОЛЮЦІЯ ХІ Делегатського з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків України

ЗВЕРНЕННЯ учасників ХІ делегатського з’їзду Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповідь Адміністрації Президента України на звернення Громадської організації «Українське товариство ґрунтознавців та агрохіміків»

Відповіді на звернення до Голови Верховної Ради України А.В. Парубія та Мінагрополітики

Спеціальний випуск міжвідомчого тематичного наукового збірника «АГРОХІМІЯ і ҐРУНТОЗНАВСТВО» до XІ з’їзду ґрунтознавців та агрохіміків

Безкоштовне замовлення у електронному вигляді:

 • Книга перша. Ґрунтознавство
 • Книга друга. Меліорація, рекультивація, охорона ґрунтів, агрохімія, гумусовий стан, біологія ґрунтів, органічне землеробство

Комісії:

1. Фізика ґрунтів
Голова комісії: акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв
Члени комісії: с. н. с. О.К. Балалаєв, н. с. В.А. Горбань 

2. Хімія ґрунтів
Голова комісії: д. с.-г. н., проф. Г.А. Мазур
Члени комісії: д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова, к. б. н., доц. А.О. Дубіна

3. Біологія ґрунтів
Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. б. н. Г.О. Іутинська
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. В.В. Волкогон, д. б. н., проф. І.А. Мальцева, д. б. н., проф. І.Х. Узбек, к. б. н., доц. В.А. Нікорич, к. б. н., с. н. с. А.Ф. Кулик

4. Агрохімія та родючість ґрунтів

Співголови комісії: акад. НААН, проф. Б.С. Носко д. с.- г. н., проф. Е.Г. Дегодюк

5. Генезис, географія та класифікація ґрунтів

Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, д. геогр. н., проф. С.П. Позняк
Члени комісії: чл.-кор. НАНУ, проф. А.П.Травлєєв, д. б. н., проф. С.М. Польчина

6. Меліорація ґрунтів

Співголови комісії:акад. АНВШ, д.с.-г.н., проф. С.Т. Вознюк, чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький,  акад. НААН, проф. С.А. Балюк

7. Охорона та захист ґрунтів

Голова комісії: акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін

8. Комісія з програм та методів викладання ґрунтознавства, агрохімії та картографії ґрунтів

Співголови комісії: д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв, чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, д. б. н., проф. М.О. Горін
Члени комісії: акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк, д. с.-г. н., проф. М.М. Городній

9. Словникова термінологія, розробка стандартів

Голова комісії: чл.-кор. НААН, проф. С.А. Балюк
Члени комісії: д. геогр. н., проф. С.П. Позняк, к. с.-г. н., с. н. с. Т.М. Лактіонова, д. б. н., проф. М.О. Горін

10. Історія ґрунтознавства і каталогізація

Голова комісії: д. с.-г. н., проф. П.Г. Копитко
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. с.-г. н. О.І. Мігунова, к. с.-г. н. М.В. Недвига, к. с.-г. н. О.П. Канаш

11. Комісія по роботі з науковою молоддю

Співголови комісії: д. с.-г. н. Г.М. Господаренко, акад. НААН, д. с-г. н. М.М. Городній
Члени комісії: д. с.-г. н., проф. Т.О. Гринченко, к. с.-г. н., доц. В.В. Морозов, к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

ПІДКОМІСІЇ:

1. Лісове ґрунтознавство та лісова гідрологія

Голова: чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв
Члени підкомісії: д. б. н., проф. В.М. Звєрковський, д. б. н., проф. Н.А. Білова, д. б. н., проф. Ю.І. Грицан, к. б. н., доц. К.Б. Новосад, д. б. н., проф. І.А. Мальцева, м. н. с. О.В. Котович, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

2. Математичні методи у ґрунтознавстві і геоінформаційні системи

Співголови: д. с.-г. н., с. н. с. М.В.Лісовий, акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв, д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв

3. Моніторинг ґрунтів

Голова:акад. НААН, проф. В.В.Медвєдєв
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. Т.О. Грінченко, д. б. н., проф. Н.М. Цвєткова

4. Мікроморфологія ґрунтів

Голова: д. б. н., проф. Н.А. Білова
Члени підкомісії: к. б. н. доц. Є.Д. Ющук, к. б. н., с. н. с. В.М.Яковенко, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв, к. б. н. О.М. Сметана

5. Номенклатура і класифікація ґрунтів

Співголови: д. с-г. н., проф. Д.Г. Тихоненко, к. с.-г. н., с. н. с. В.Б. Соловей
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. А.Д. Балаєв, акад. НААН, проф. С.А. Балюк, акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін, д. б. н., проф. М.О. Горін, д. геогр. н., проф. С.П. Позняк, чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький, чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв, д. с.-г. н., проф. В.І. Канівець, д. с.-г. н., проф. Клименко, д. б. н., проф. С.М. Польчина, к. геогр. н., доц. І.С. Смага, к. с.-г. н., доц. З.П. Паньків, к. геогр. н., доцент І.Я. Папіш, д. геогр. н., проф. В.І Михайлюк, д. б. н., проф. Є.Н. Красеха

6. Меліорація перезволожених ґрунтів

Голова: чл.-кор. НААН, проф. Р.С. Трускавецький
Члени підкомісії: акад. АНВШ, д. с.-г. н., проф. С.Т. Вознюк, д. с.-г. н., проф. М.О. Клименко

7. Зрошувані ґрунти

Співголови: акад. НААН, проф. С.А. Балюк , д. с.-г. н., М.І. Ромащенко
Члени підкомісії: д. с.-г. н., проф. І.Д. Філіпьєв, д. с.-г. н., проф. В.В. Гамаюнова

8. Ерозія

Співголови: акад. НААН, проф. С.Ю. Булигін, д. с.-г. н. В.О. Білопільський

9. Сільськогосподарська рекультивація

Голова: д. б. н., проф. І.Х. Узбек
Члени підкомісії: д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська, д. с.-г. н., проф. В.О Забалуєв, к. с.-г. н., доц. П.В. Волок, к. с.-г. н., доц. М.І. Жиленко, к. с.-г. н., с. н. с. Г.Ф. Момот

10. Лісова рекультивація

Співголови: д. б. н., проф. В.М. Звєрковський., чл.-кор. НАНУ, проф. А.П. Травлєєв
Члени підкомісії: д. б. н., проф. Білова Н.А., д. б. н., проф. І.А. Мальцева, с. н. с. Н.П. Тупіка, д. б. н., проф. Л.П. Мицик, к. б. н., доц. О.М. Масюк, д. с.-г. н., с. н. с. Л.В. Єтеревська, к. б. н., с. н. с. В.М. Яковенко, к. б. н., доц. Є.Д. Ющук

11. Техногенне забруднення ґрунтів

Співголови: д. с.-г. н., проф. А.І. Фатєєв, д. б. н., с. н. с. М.М. Мірошниченко
Члени підкомісії: к. с.-г. н., с. н. с. В.Л. Самохвалова

12. Радіоекологія ґрунтів

Голова: д. б. н., проф. В.М. Зверковський
Члени підкомісії: к. б. н., с. н. с. І.А. Іванько, к. б. н., с. н. с. О.К. Балалаєв, д. с.-г. н., проф. П.П. Надточій

Завантажити Статут

 

ukУкраїнська