» Лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології

Лабораторія інструментальних методів досліджень ґрунтів, стандартизації і метрології

Завідувач лабораторії
Доктор сiльськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Координатор міжнародного співробітництва

Солоха Максим Олександрович

+38(067)953-19-44

Провідні науковці

Провідний науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Лазебна Марина Євгеніївна

+38(057)704-13-39

Основні напрями діяльності

 • Розвиток методології та удосконалення методів розроблення стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів; виготовлення одиничних партій стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів (у складі Центру державної служби стандартних зразків при ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського»).
 • Виконання вимірювань показників складу проб ґрунтів та проб рослин і води за чинними стандартизованими та тимчасово допущеними до використання методиками лабораторно-аналітичних досліджень із застосуванням сучасних засобів вимірювальної техніки.
 • Розроблення нових та удосконалення існуючих методів виконання вимірювань параметрів властивостей ґрунту.
 • Аеромоніторинг за допомогою безпілотних авіаційних комплексів.

Найвагоміші результати досліджень

 • Розроблено державний стандартний зразок складу (агрохімічних показників) чорозему типового важкосуглинкового, призначений для використання у сфері державного метрологічного нагляду і контролю для градуювання вимірювальних систем, атестації методик виконання вимірювань, контролю похибок результатів вимірювань.
 • Розроблено галузеві стандартні зразки складу (агрохімічних показників) чорнозему звичайного та дерново-підзолистого ґрунту.
 • Розроблено методики готування матеріалу та дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків складу (агрохімічних показників) ґрунтів.
 • Розроблено ДСТУ 7861:2015 Якість ґрунту. Визначення обмінних кальцію, магнію і калію в ґрунті за Шоленбергером у модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Розроблено ДСТУ 7948:2015 Якість ґрунту. Проведення аналізів. Загальні вимоги.
 • Розроблено ДСТУ 8347:2015 Якість ґрунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського.
 • Опубліковано брошуру «Точное земледелие – будущее сельского хозяйства», 2015 р.
 • Розроблено методичний підхід до обробки цифрових зображень аерофотознімків та спектрального аналізу ортофотопланів з наступною географічною прив’язкою.

Головні здобутки міжнародної діяльності

 • Лабораторія інструментальних методів дослідження ґрунтів, стандартизації та метрології (далі – Лабораторія) входить до Глобальної мережі ґрунтових вимірювальних лабораторій (GLOSOLAN) та її складової частини Європейської мережі лабораторій. У 2020 році отримано Сертифікат з підтвердженням кваліфікації у проведені вимірювань агрохімічних показників ґрунту за результатами участі у Першому кваліфікаційному тестуванні GLOSOLAN.
 • Лабораторію призначено національним координаційним центром GSP, що підтверджено відповідним сертифікатом, визнаним у світі (https://www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan/en/) (2017-2023).
 • Польові роботи та обробка дистанційної інформації в рамках Програми USAID з аграрного i сільського розвитку (AGRO) Херсонської області та Білозерської об’єднаної територіальної громади в Україні.
 • Участь у проведенні тренінг-семінару ФАО з управління засоленими ґрунтами для 12 країн Євразійського регіону (2017).

Максим СОЛОХА є офіційним представником в GLOSOLAN/FAО – INFA (International Network on Fertilizer Analysis).

ukУкраїнська