» Відділ інноваційної економіки, зовнішніх зв'язків та інформатизації наукових досліджень

Department of Innovative Economics, International Relations and Informatization of Scientific Research

Head of Department
PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher

Parasochka Inna Fedorivna

+38(050)045-89-93

Leading scientists

Senior Research Fellow
PhD in Economics
Coordinator for International Cooperation

Prozorova Natalia Volodymyrivna

+38(099)052-08-36
Senior Research Fellow
PhD in Agricultural Sciences, Senior Researcher

Laktionova Tetyana Mykolayivna

+38(095)401-11-07
Senior Research Fellow
PhD in Economics, Associate Professor, Corresponding Member of the Academy
of economic sciences of Ukraine

Ulko Yevgeny Mykolayovych

+38(057)704-12-56
Senior Research Fellow
PhD in Historical Sciences, Senior Researcher

Kunets Viktoriya Vyacheslavivna

+38(066)099-67-65
Chief specialist
Coordinator of the Institute's international cooperation

Levin Arkadiy Yakovlevich

+38(067)722-67-34

Main directions of scientific, economic and marketing activities

 • Development of methodological approaches and preparation for the transfer of innovative technologies in the field of soil science, agrochemistry and soil protection.
 • Organization and conducting of marketing research regarding the study of potential and promising sales markets, dynamics and specifics of demand for scientific and technical products of the Institute.
 • Substantiation of technical and economic indicators of scientific developments and paid services provided by the Institute.
 • Conducting scientific research on commercialization of objects of intellectual property rights.
 • Development of business plans, business projects, production programs, innovation and investment projects.
 • Patent and opportunistic research on topical topics of government orders and on orders of organizations, enterprises and institutions;
 • Registration of Ukrainian patents for inventions and utility models and state registration of copyright objects (computer programs, databases, literary and scientific works, cartographic materials, etc.).
 • Evaluation of the value of official objects of intellectual property rights and conclusion of agreements regarding the disposition of property and non-property rights to such objects (copyright agreements, license agreements, agreements on the transfer of property rights, technology transfer agreements, etc.).
 • Advertising and promoting activity;
 • Technical support of the website of the Institute - http://issar.com.ua
 • Holding seminars, conferences, round tables, etc.

Main areas of international activity

 • Supporting the activities of the Institute, as a Focal Point from Ukraine, related to cooperation with the Global Soil Partnership (FAO);
 • Implementation of measures aimed at the Institute's entry into the International Network of Soil Information Institutions (INSII);
 • Assisting in the establishment of the Institute's cooperation with foreign partners and the promotion of scientific developments abroad;
 • Participation in international scientific projects; preparation of agreements on international scientific and technical cooperation; proposals for foreign internships;
 • Increasing the image of the Institute and its leading scientists in the English-speaking scientific space;
 • Search and implementation of scientific projects, commercial international agreements, other proposals of foreign customers; supporting the preparation of projects for participation in the framework program of the European Union "Horizon Europe";
 • Ensuring the Institute's participation in sectoral international organizations; preparation of English-language advertising and informational materials.

Other activities of the Department

 • Підготовка та видання Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» (ISSN 0587-2596; e-ISSN 2616-6852 doi.org/10.31073/acss). Збірник засновано Інститутом у 1966 році (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №20942-10742Пр) для публікації наукових статей за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук. Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 №1643 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в у галузях сільськогосподарські та біологічні науки за спеціальностями 201 Агрономія і 091 Біологія і включено до Групи «Б». З часу заснування загальна кількість випусків становить 95; починаючи з 2013 року повні тексти статей публікуються на Веб-сайті – http://agrochemsoilsci.org/ .
 • Організація роботи наукової бібліотеки Інституту. Бібліотека заснована 1956 року і на сьогодні її фонд нараховує біля 80 тисяч примірників видань спеціальної наукової, науково-технічної та довідкової літератури з усіх аспектів ґрунтознавства й агрохімії, а також суміжних наук – геології, гідрології, геоморфології, біохімії, агроекології, мікробіології, фізіології рослин та інших. Основою бібліотечного фонду є фундаментальні праці засновників ґрунтознавства та агрохімії: В.В. Докучаєва, Д.М. Прянишникова, В.Р. Вільямса, О.Н. Соколовського, інших. Бібліотека має унікальний фонд раритетних видань, залучених із приватних зібрань академіка О.Н. Соколовського, професорів М.К. Крупського, О.М. Можейка, О.М. Грінченка, відомих вчених Г.С. Гриня, В.Д. Кисіля, О.О. Кірєєва. Винятково цінною є колекція періодичних видань (26200 примірників) від початку минулого століття до цього часу. Бібліотека має вагомий фонд енциклопедичних видань. З 2013 року фонд бібліотеки заноситься до електронного каталогу «ІРБІС», формуються власні бази даних (каталоги): книг, журнальних статей, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, звітів та інше. Бібліотека підтримує міжнародні зв’язки з книгообміну.
 • На базі наукової бібліотеки Інституту 2017 року створено електронну Інформо-бібліометричну базу даних “Бібліометрика ІҐА” опублікованих (починаючи з 1909 р.) робіт співробітників Інституту, яка є зібранням упорядкованої інформації  та сучасним засобом бібліометричного моніторингу – накопичення і систематизування бібліометричних даних з метою використання їх для оцінювання публікаційної активності  та наукової продуктивності як окремих учених, так і підрозділів (лабораторій або відділів) Інституту. Інформо-бібліометрична база даних також є автономним блоком Ґрунтової інформаційної системи, створюваної в Інституті для забезпечення діяльності Українського Ґрунтово-інформаційного центру. В межах цієї функції БД є джерелом багатогранної інформації про ґрунти і стан розвитку наукових і практичних проблем і досягнень ґрунтознавства в Україні, висвітленої у публікаціях співробітників ННЦ ІГА.
 • System administration of the Institute's local network.
en_USEnglish