» Відділ інноваційної економіки, зовнішніх зв'язків та інформатизації наукових досліджень

Відділ інноваційної економіки, зовнішніх зв’язків та інформатизації наукових досліджень

Завідувачка відділу
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Парасочка Інна Федорівна

+38(050)045-89-93

Провідні науковці

Старший науковий співробітник
Кандидат економічних наук
Координатор міжнародного співробітництва

Прозорова Наталя Володимирівна

+38(099)052-08-36
Старший науковий співробітник
Кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Лактіонова Тетяна Миколаївна

+38(095)401-11-07
Старший науковий співробітник
Кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії
економічних наук України

Улько Євгеній Миколайович

+38(057)704-12-56
Старший науковий співробітник
Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Кунець Вікторія Вячеславівна

+38(066)099-67-65
Головний фахівець
Координатор міжнародного співробітництва Інституту

Левін Аркадій Яковлевич

+38(067)722-67-34

Основні напрями науково-економічної та маркетингової діяльності

 • Розробка методичних підходів та підготовка до трансферу інноваційних технологій сфері ґрунтознавства, агрохімії та охорони ґрунтів.
 • Організація та проведення маркетингових досліджень щодо вивчення потенційних і перспективних ринків збуту, динаміки й специфіки попиту на науково-технічну продукцію Інституту.
 • Обґрунтування техніко-економічних показників наукових розробок і платних послуг, які надає Інститут.
 • Проведення наукових досліджень з питань комерціалізації об’єктів права інтелектуальної власності.
 • Розроблення бізнес-планів, бізнес-проєктів, виробничих програм, інноваційно-інвестиційних проєктів.
 • Патентно-кон’юнктурні дослідження за актуальними темами державних замовлень та на замовлення організацій, підприємств і установ;
 • Оформлення патентів України на винаходи і корисні моделі та проведення державної реєстрації об’єктів авторського права (комп’ютерних програм, баз даних, літературних наукових творів, картографічних матеріалів тощо).
 • Проведення оцінювання вартості службових об’єктів права інтелектуальної власності та укладання договорів щодо розпорядження майновими та немайновими правами на такі об’єкти (авторські договори, ліцензійні договори, угоди на передачу майнових прав, договори на трансфер технологій тощо).
 • Рекламно-інформаційна діяльність;
 • Технічне супроводження веб-сайту Інституту – http://issar.com.ua
 • Проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо.

Основні напрями міжнародної діяльності

 • Супроводження діяльності Інституту, як координатора від України, пов’язаної зі співробітництвом з Глобальним ґрунтовим партнерством (ФАО);
 • Здійснення заходів, спрямованих на вступ Інституту до Міжнародної мережі ґрунтово-інформаційних організацій;
 • Сприяння у налагодженні співробітництва Інституту із закордонними партнерами та просування наукових розробок за кордон;
 • Участь у міжнародних наукових проєктах; підготовка угод з міжнародного науково-технічного співробітництва; пропозицій щодо закордонних стажувань;
 • Підвищення іміджу Інституту та його провідних учених в англомовному науковому просторі;
 • Пошук та виконання наукових проєктів, комерційних міжнародних угод, інших пропозицій закордонних Замовників; супроводження підготовки проєктів для участі в рамковій програмі Європейського Союзу «Горизонт Європа»;
 • Забезпечення участі Інституту в галузевих міжнародних організаціях; підготовка англомовних рекламно-інформаційних матеріалів.

Інша діяльність відділу

 • Підготовка та видання Міжвідомчого тематичного наукового збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» (ISSN 0587-2596; e-ISSN 2616-6852 doi.org/10.31073/acss). Збірник засновано Інститутом у 1966 році (свідоцтво про державну реєстрацію КВ №20942-10742Пр) для публікації наукових статей за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук. Згідно з наказом Міністерства освіти та науки України від 28.12.2019 №1643 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в у галузях сільськогосподарські та біологічні науки за спеціальностями 201 Агрономія і 091 Біологія і включено до Групи «Б». З часу заснування загальна кількість випусків становить 95; починаючи з 2013 року повні тексти статей публікуються на Веб-сайті – http://agrochemsoilsci.org/ .
 • Організація роботи наукової бібліотеки Інституту. Бібліотека заснована 1956 року і на сьогодні її фонд нараховує біля 80 тисяч примірників видань спеціальної наукової, науково-технічної та довідкової літератури з усіх аспектів ґрунтознавства й агрохімії, а також суміжних наук – геології, гідрології, геоморфології, біохімії, агроекології, мікробіології, фізіології рослин та інших. Основою бібліотечного фонду є фундаментальні праці засновників ґрунтознавства та агрохімії: В.В. Докучаєва, Д.М. Прянишникова, В.Р. Вільямса, О.Н. Соколовського, інших. Бібліотека має унікальний фонд раритетних видань, залучених із приватних зібрань академіка О.Н. Соколовського, професорів М.К. Крупського, О.М. Можейка, О.М. Грінченка, відомих вчених Г.С. Гриня, В.Д. Кисіля, О.О. Кірєєва. Винятково цінною є колекція періодичних видань (26200 примірників) від початку минулого століття до цього часу. Бібліотека має вагомий фонд енциклопедичних видань. З 2013 року фонд бібліотеки заноситься до електронного каталогу «ІРБІС», формуються власні бази даних (каталоги): книг, журнальних статей, наукових праць співробітників Інституту, авторефератів і дисертацій, звітів та інше. Бібліотека підтримує міжнародні зв’язки з книгообміну.
 • На базі наукової бібліотеки Інституту 2017 року створено електронну Інформо-бібліометричну базу даних “Бібліометрика ІҐА” опублікованих (починаючи з 1909 р.) робіт співробітників Інституту, яка є зібранням упорядкованої інформації  та сучасним засобом бібліометричного моніторингу – накопичення і систематизування бібліометричних даних з метою використання їх для оцінювання публікаційної активності  та наукової продуктивності як окремих учених, так і підрозділів (лабораторій або відділів) Інституту. Інформо-бібліометрична база даних також є автономним блоком Ґрунтової інформаційної системи, створюваної в Інституті для забезпечення діяльності Українського Ґрунтово-інформаційного центру. В межах цієї функції БД є джерелом багатогранної інформації про ґрунти і стан розвитку наукових і практичних проблем і досягнень ґрунтознавства в Україні, висвітленої у публікаціях співробітників ННЦ ІГА.
 • Системне адміністрування локальної мережі Інституту.
ukУкраїнська