» Mission of the National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky"

Mission of the National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky"

The mission of the National Scientific Center "Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovsky" is to provide scientific support for the sustainable development of soil resources of Ukraine, the reproduction of soil fertility, the preservation of soil health and the maintenance of soil ecological and productive functions.

Місія Інституту пов’язана із реалізацією напряму «Збереження, збалансоване використання та стале управління ґрунтовими ресурсами України, захист їх від деградації» як складової тематичного напряму 15 сталого розвитку України «Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття» згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. №722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Діяльність ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського» спрямована на об’єктивне висвітлення сучасного стану ґрунтових ресурсів України, обґрунтування необхідності їх охорони на всіх рівнях суспільної організації, поширення наукових знань про ґрунти та їх стале використання відповідно до національних умов і потреб.

en_USEnglish