» Місія Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського”

Місія Національного наукового центру “Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського”

Місія ННЦ «ІҐА імені О. Н. Соколовського» полягає у науковому забезпеченні сталого розвитку ґрунтових ресурсів України, відтворення родючості, збереження здоров’я ґрунтів та підтримання їх екологічних і продуктивних функцій.

Місія Інституту пов’язана із реалізацією напряму «Збереження, збалансоване використання та стале управління ґрунтовими ресурсами України, захист їх від деградації» як складової тематичного напряму 15 сталого розвитку України «Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття» згідно з Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. №722/2019 «Про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».

Діяльність ННЦ «ІҐА імені О.Н. Соколовського» спрямована на об’єктивне висвітлення сучасного стану ґрунтових ресурсів України, обґрунтування необхідності їх охорони на всіх рівнях суспільної організації, поширення наукових знань про ґрунти та їх стале використання відповідно до національних умов і потреб.

ukУкраїнська